Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nachtblindheid

Nagelbijten

Nachtblindheid.Nachtblind- zwangerschap innig verbonden heid wil zeggen, dat de personen was met de binnenwand der die daaraan lijden, bij avond op- baarmoeder. Van hieruit vond vallend veel slechter zien dan (via de navelstreng) de voeoverdag. Het komt voor bij per- ding van het kind plaats, sonen, bij wie van het ge- Na de geboorte van het kind zichtsveld slechts het centrale wordt de navelstreng doorgedeel is overgebleven. Zulke men- knipt; de moederkoek (placenschen zien dus alleen het punt ta) moet daarna dan nog gebodat zij fixeeren en niet hetgeen ren worden, vandaar het woord dat verder zijwaarts gelegen is. nageboorte (zie ook bij BevalJuist dit gedeelte van ons ge- ling).

zichtsveld is echter voor onze Nagelbijten. Nagelbijten is algemeene oriëntatie in de ruim- een gewoonte die niet zóózeer te om ons heen van het allergroot- bij de kinderleeftijd behoort als ste belang. Bij het zich bewegen het duimzuigen. Velen houden te midden van druk verkeer richt de gewoonte tot later in hun men zich b.v. in hoofdzaak naar leven. Ook in ander opzicht is de indrukken, die in dit zijde- nagels bijten het tegengestelde lingsche gezichtsveld optreden, van duimzuigen. Waar het laatZou men zich alleen richten ste een te lang „babyblijven is, naar hetgeen men werkelijk is het eerste een te vroeg „wakfixeertjdan zou men ieder oogen- ker” worden, waarbij dit „wakblik gevaar loopen, omdat men ker zijn” niet in een goede richhet immers niet ,,aan ziet ko- ting gebruikt wordt. Nagelbijters men». zijn als regel (op een bepaalde

Zoodra nu in den avond het wijze) beweeglijk (men zegt dan licht minder helder wordt, „nerveus”), nogal eens abstractboeten zulke personen van het intellectueele menschen. De getoch al zoo kleine gezichtsveld laatskleur is meestal mat. Evenzooveel in, dat zij vrijwel hulpe- als bij duimzuigers helpen plaatloos zijn. selijke middelen weinig of niets.

Nageboorte. De nageboorte Een bewust (tot in de vinger(„moederkoek”) is het zeer toppen toe !) nieuw gebruik van verdikte deel van het vrucht- de handen (liefst bij kunstomhulsel, waarmee eenerzijds zinnigen arbeid) kan alweer het kind door middel van de veel goed doen, verandert imnavelstreng verbonden is, en mers de geheele persoonlijkdat anderzijds gedurende de heid ten slotte 1

Sluiten