Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nagelverzorging

Narcose

Nagelverzorging, Over het afduwen van de nagelwal met een stomp voorwerp, zoodat het maantje mooi zichtbaar is, over het rein houden der nagels ten bate van hygiëne en aesthethiek enz. zal hier niet verder uitgewijd worden. Dit zijn geen leeringen voor volwassenen doch voor de kinderkamer. Van meer belang is het er op te wijzen, dat het dragen van lange nagels een speciaal gevolg heeft: iemand met lange nagels voelt z’n vingertoppen niet! En voor den fijneren waarnemer heeft dit een zeer duidelijk merkbaren invloed ophetzieleleven. In welken zin valtniet makkelijkte omschrijven. Zeker is het dat kinderen een nadeeligen invloed van te lange nagels zóó sterk kunnen vertoonen,datzij er „blasé”, landerig, zelfs minder gezond dan anders van kunnen gaan uitzien. Bijvolwassenenmerktmenzoo’n invloed vaak pas bij een diepere beschouwing, het kan zelfs door andere karaktereigenschappen geheel gecompenseerd worden. Maar een kindernagel behoort kort geknipt te zijn 1 Narcose. De narcose werd ontdekt in het begin der vorige eeuw, doordat een laboratoriumknecht bewusteloos gevonden werd naast een gebroken flesch, die hij had laten vallen en waarin chloroform geweest was.Chlo¬

roform wordt tegenwoordig voor narcose haast niet meer gebruikt. Dit komt omdat de hoeveelheid, die men voor een voldoende diepe narcose (zie hieronder) noodig heeft, niet zóóveel verschilt van de doodelijke hoeveelheid; men zegt dan, dat de narcosebreedte klein is. Bij aether b.v. is deze veel grooter.

Een narcose moet zoo diep zijn, dat de patiënt niet meer zoodanig op prikkels reageert, dat het bij de beoogde operatie stoort. Dat wil dus zeggen, dat men voor de verschillende ingrepen met een meer of minder diepe narcose kan volstaan; buikoperaties eischen in het algemeen de diepste narcose.

Voor zeer kleine en vooral bij kortdurende handelingen (tandextracties, zetten van een gebroken arm, in de kom trekken van een arm of been, dat uit „het lid” is) kan men met een „roes” volstaan. Bij voorkeur neemt men hiervoor chlooraethyl (zie ook bij anaesthesie) dat zeer snel werkt; voor een langer durende narcose zou het echter weer te gevaarlijk zijn. De diepte van de narcose beoordeelt de narcotiseur aan de oogen: pupilreflex (vernauwing der pupil bij lichtinval) en hoornvlies reflex („knippen” bij aanraking van het hoornvlies) en aan de grootte van de pupil.

Sluiten