Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurgeneeskunde

Navelbreuk

Er zijn tegenwoordig stoffen samengesteld, die een narcoseslaap teweeg brengen bij inspuiting in een ader, ook zullen die dat doen bij het inbrengen in de endeldarm in den vorm van een clysma (z.g. avertine). Het onaangename (overigens niet altijd aanwezige I) voorstadium van de eigenlijke narcose, ook de misselijkheid nadien, komt daarbij niet voor.

Echter is in verband met de veel geringere narcosebreedte een afsluitend oordeel nog niet mogelijk.

Natuurgeneeskunde. De natuurgeneeskunde gaat van de gedachte uit, dat het menschelijk wezen van de natuur afgedwaald is (waartegen weinig te zeggen valt 1) en dat een groot deel der huidige ellende, vooral ook op ziektegebied, daarvan het gevolg is. In het afschaffen van zooveel mogelijk onnatuurlijke gewoonten, in het versterken van het lichaam en z’n processen door datgene wat door de natuur onmiddellijk gegeven is, meent zij de oplossing te zien: kruiden, baden, zonlicht, rauwkost enz.

Men moge de huidige kuituur onnatuurlijk vinden, men zal de grens van natuurlijk en tegennatuurlijk echter zuiver dienen te trekken. De zuiver natuurlijke mensch die altijd alleen op

een eiland woont, spreekt niet. Erkent men spreken als een natuurlijk ontwikkelde gave, dan is dat het denken ook. Het denken ontdekt natuurwetten, die ook de kuituur ten slotte doordringen en stelt ze in zijn dienst. Een en ander is nog niet tegennatuurlijk.

Abstrakt denken, abstrakte methoden kunnen dat zijn, de kuituur kan hygiënisch en onhygiënisch werken. De grens moet door een weldenkend mensch zelf getrokken en beoordeeld worden, indien men consequent wil zijn en niet fanatiek.

Navelbreuk. Men moet het navelbreukje van pasgeborenen en kinderen scheiden van de

a = navel p = pleisterverband

verworven navelbreuk op lateren leeftijd, die ontstaat als elke andere breuk: dus het meegeven van de voorste buikwand op weekere plaatsen (zie ook bij Ingewandsbreuken).

Bij vrouwen, die gebaard hebben, komen zij uit den aard der zaak door het rekken en dus ook verzwakken der buikwand het meeste voor; ook wel na operaties in die buurt. De navel-

Sluiten