Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neurasthenie

Neusbloeding

een sterke invloed op. Ook in dit opzicht staat zij dichtbij alle „rheumatische” aandoeningen. Het meest bekend zijn de neuralgiën van het aangezicht, „aangezichtspijnen”, heftige scheuten in het gebied van een bepaalde zenuw van het gelaat, soms gepaard aan spiertrekkingen, dikwijls ook met tranenvloed. Zij kunnen ongemeen heftig zijn en een ware kwelling voor de betreffende beteekenen. Andere bekende voorbeelden zijn de achterhoofdsneuralgiën en de tusschenribsneuralgiën. Soms is de oorzaak te benaderen (knellen van een zenuw, ontstekingshaarden in de buurt), veelal tast men daaromtrent in het duister.

Er zij terloops opgemerkt dat de bekende Ischias niet onder de neuralgiën gerangschikt wordt. Het geldt daar meer een zenuwontsteking (neuritis).

Neurasthenie. (Zie Zenuwachtigheid) .

Neurologie. Neurologie beteekent de leer der zenuwziekten, echter: van de zenuwen die door het lichaam loopen vanuit hersenen en ruggemerg,alsmede van de hersenen en ruggemerg zelf. De beteekenis die het woord „zenuwen” in de volksmond gekregen heeft, terwijl men er feitelijk „ziel” mee bedoelt (welk woord echter voor het gevoel

van velen — helaas — te mystiek klinkt) maakt het uit elkaar houden van werkelijke zenuwziekten (neurologische ziekten dus) en zielsziekten (Zie aldaar) voor den leek niet gemakkelijk. Een „beroerte” is dus een neurologische ziekte, evenals de elders besproken hersenverweeking en ruggemergstering. Evenzoo echter elke verlamming, welke op een zenuwaandoening berust. Zie verder ook bij Ruggemergsziekten. Neusbloeding.Iedereen heeft weleens een neusbloeding, een bloedneus, door een klap, ruw snuiten, door groote warmte enz. enz. Op zichzelf is zij meestal zeer onschuldig; herhaaldelijke neusbloedingen kunnen het teeken van min of meer ernstige ziekten zijn en men wachte dan niet te lang met het inwinnen van medischen raad.

Soms speelt de bloeding een compenseerende rol, b.v. bij een verhoogde bloeddruk. Men zou dan van een natuurlijke aderlating kunnen spreken. Hoe verlichtend een flinke neusbloeding bij erge hoofdpijn zijn kan is alom bekend.

Een uiterst eenvoudige methode om een alledaagsche neusbloeding tot staan te brengen is de volgende: men gaat even met het hoofd achterover op een stoel zitten en ademt nu

Sluiten