Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nierziekten

Norit

eiwitafgietsels van nierkanaal- Alcohol, specerijen, veel zout, tjes. Een aantal ziekten, speci- veel eiwit enz. zullen als regel aal acute infectieziekten zijn vermeden moeten worden. Evener voor berucht, dat zij wel als bij suikerziekte is het vereens een nierontsteking achter loop der ziekte haast geheel zich aansleepen. Het bekendste afhankelijk van de trouw waarvoorbeeld is de roodvonk. Toch mee de patiënt zich aan zijn schijnt deze complicatie tegen- voorgeschreven dieet houdt (zie woordig minder dan vroeger verder nog bij Uraemie). voor te komen. Norit. Norit, de bekende

De chronische nieraandoening zwarte tabletjes die in elke kan uiterst sleepend verloopen, apotheek te krijgen zijn, bestaat soms tientallen jaren, zonder uit zuiver kool (zoowel dierlijke veel klachten te veroorzaken, als de plantaardige houtskool) Dat zulke nierpatiënten een en heeft een enorm opslorpingsstreng dieet houden is algemeen vermogen. Norit wordt gebruikt bekend. Alles moet er op uit b.v. bij veel gasvorming in de zijn om de nieren te sparen, ingewanden, bij gevoel van d.w.z. van het toch al ver- opgezet-zijn, bij diarrhee, bij zwakte nierweefsel niet meer lichte vergiftigingen enz. dan het hoognoodigete eischen. |

Sluiten