Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oogziekten

Oorontsteking

Andere ontstekingen dan de bindvliesontsteking (het bindvlies behoort feitelijk niet tot den eigenlijken oogbol; het is doorschijnend geworden huid, die met de harde oogrok van voren tot hoornvlies is vergroeid) zijn dieper gezeteld en kunnen dus betreffen: de harde oogrok, het vaatvlies of het netvlies. De verschijnselen der ontstekingen van vaat- en regenboogvlies zijn wisselend met meestal min of meer heftige pijn en lichtschuwheid ; gezichtsvermindering is haast constant aanwezig door de optredende troebeling der anders zoo heldere oogvloeistoffen. Het oog ziet er van buiten al vaak rood uit door de sterke doorbloeding (der oogrokken), een algemeen ontstekingsverschijnsel. Oorzaken voor deze ontstekingen kunnen van buitenaf komen (door verwondingen b.v.), echter ook elders in ’t lichaam aanwezige infecties zijn.

Netvliesontsteking gaat zeer snel gepaard met gezichtsstoornissen, zooals begrijpelijk is, speciaal wanneer deze ontstekingshaardjes zitten in de buurt van de gevoeligste plek van het netvlies: de gele vlek. Een voorbeeld van deze ontstekingshaarden zijn die, welke nogal eens voorkomen in ’t laatste stadium van nierziekten.

Oogzenuw-ontsteking, welke veel gevaar voor blindheid oplevert, kan b.v. het gevolg van een syphilitische infectie zijn. Tumoren van het oog zijn gelukkig zeldzaam. Zoowel goedaardige als kwaadaardige (kanker, sarcoom) komen hier voor. Meestal gaan zij van vaat- of netvlies uit.

Een geheel apart soort stoornissen in de oogfunctie zijn de oogspierverlammingen resp. afwijkingen, welke tot den een of anderen vorm van scheelzien voeren. (Zie aldaar).

Oorontsteking. Het oor is een gecompliceerd orgaan, dat in drie deelen verdeeld kan worden: het uitwendige oor (de gehoorschelp met de uitwendige gehoorgang tot aan ’t trommelvlies), het middenoor met de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) en het binnenoor, het slakkenhuis met het evenwichtsorgaan (de drie halfcirkelvormige kanalen). Het middenoorstaatmet de neuskeelholte in verbinding door de buis van Eustachius. (Zie afbeelding). Hoewel dus een „oorontsteking” een uitgebreid begrip is, bedoelt men er hier een middenoorontsteking mede, die verreweg het meest voorkomt. (Zie ook bij Oorpijn en Oorsuizen). Bij een middenoorontsteking

Sluiten