Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oprispingen

Ouderdom

chius en brengt de holte van Ouderdom. In het sprookje het middenoor even in ver- van Grimm over den leeftijd binding met de buitenlucht, der dieren zijn deze laatsten waardoor de overspanning van er op uit, zoo kort mogelijk te het trommelvlies weer opge- willen leven. Hun ouderdom heven wordt); eveneens ont- brengt hun slechts aftakeling stekingsprocessen in die buurt en verval van krachten, aldus (oorontsteking). Meestal zal in slechts ellende, deze gevallen het suizen duide- De mensch (in het sprookje) lijk met de polsslag samen- wil echter zoo lang mogelijk hangen: men „hoort zijn eigen leven en maakt al die ellende bloed. . nu door in de plaats van de

De eveneens bij doofheid be- dieren. Men moet echter densproken otosclerose tenslotte ken dat men tegenover den wordt zelfs in hoofdzaak zoo lichaamsachteruitgang(menzou gevreesd juist om de hard- van een verdorring kunnen nekkigheid van het oorsuizen spreken) iets anders staat; iets wat alle mogelijke vormen wat slechts voor den mensch kan aannemen (fluiten, „sissen geldt. Wat dit „iets” is, kan v. ^ e. stoomketel” etc.). Het men pas beseffen, als men den suizen berust hier op een aan- geheelen levensloop van een doening van de eigenlijke ge- mensch overziet. Vanaf een hoorszenuw. bepaald punt is het uit met de

Oprispingen. Oprispingen overheerschende vitaliteit, die zijn kleine hoeveelheden voed- in de kinderjaren het grootst is. sel, niet maagsap vermengd, die Vitaliteit en bewustzijn blijken terugkomen in de slokdarm elkaar af te lossen. Oud-worden en zelfs tot in de keel. Zij hoe- wil niet anders zeggen dan: ven niet altijd met „het zuur” bewuster en bewuster worden (zie^ aldaar) samen te gaan. (waar dit niet gebeurt, heeft In ’t algemeen beteekenen zij men steeds met een abnormale een slechte vertering, hetzij ziekelijke toestand te doen), doordat de maag op zich zelf Het is een merkwaardig verweinig verwerken kan, hetzij schijnsel in onzen tijd, dat de dat het voedsel te vet of te menschen er op uit zijn hun zwaar is geweest. Van kool, leven te willen verlengen, en na veel vet hebben tal van zichzelfs erop beroepen, dat menschen oprispingen (zie ook ook dieren 7 maal zoo lang bij Braken). leven als ze tijd behoeven om

Sluiten