Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Physiek

Pleuritis

bacillen en pest zijn onaf- terlingen) als algemeen voetscheidelijke begrippen; de eerste type voor. De gewone, nietmaatregelen bij een epidemie platvoet heeft een uitgesproken waren en zijn de ontratting der holle zool; op den grond drukgeteisterde streek. Wie zich ken slechts de teenen en het geheel van vlooienbeten kan voorste deel van de middenvoet, vrijwaren, loopt tijdens een epi- de hiel en de buitenrand der demie weinig kans de ziekte op voet. Bij platvoeten verbreedt te loopen. De longenpest schijnt zich deze laatste steunrand, daarentegen direkt door de lucht tot in uiterste gevallen de heele van mensch op mensch over- zool den grond raakt. Bij een gebracht te kunnen worden. (ziekelijken) platvoet is het voet-

Physiek. Physiek beteekent gewelf dan ingezakt. lichamelijk en staat in dit ver- De aandoening kan in de hand band tegenover psychisch: tot gewerkt worden door zwaar het zieleleven behoorend. tillen, door een in verhouding Pijn is iets dat psychisch be- tot de voeten te groot lichaamsleefd wordt, maar een physie- gewicht, te veel staan. enz. ke oorzaak kan hebben. Den- Deze verworven platvoet zal uit ken is psychisch; de hersen- den aard der zaak meer stoorprocessen, die er mee parallel nissen (pijn, vermoeide voeten) loopen ^zijn physiek. geven dan de aangeboren. —

Physiologie. Physiologie is Vaak gaan platvoeten samen de leer der verrichtingen van met X-beenen, waarbij de voet de organen en van de weef- immers reeds de neiging heeft, seis van levende wezens, (or- naar binnen door te zakken, ganen zijn: hart, lever, nier, Platvoetzolen herstellen het enz.; uit weefsels zijn de orga- voetgewelf kunstmatig. Echter nen, de spieren, de zenuwen laten zij den voet passie/daarbij, enz. opgebouwd). Het darm- Heilgymnastische oefeningen, kanaal te bestudeeren in zijn die de spieren van den voet verbouw en ligging is b.v. een on- sterken, de gewrichten tusschen derwerp voor de anatomie. De de voetbeenderen soepel en lespijsvertering wordt daarente- nig houden zijn, vanzelfspregen bij de physiologie behan- kend doeltreffender en kunnen deld. een blijvende genezing bewerk-

Placenta. (Zie Nageboorte), stelligen.

Platvoeten. Platvoeten ko- Pleuritis. Pleuris, verbasmen bij bepaalde volkeren (Oos- tering van het woord pleuritis,

Sluiten