Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polsslag

Priessnitzverband

Jenner nam waar, dat de melksters, die aan de handen pokken kregen van de uiers van de koeien (bij welke pokken als een plaatselijke ziekte voorkomen) er voor een pokken-epidemie immuun door werden. — Daar deze koepokken niet gevaarlijk bleken werd de methode der opzettelijke inenting in korten tijd over de geheele (Westersche) kultuurwereld ingevoerd. (Zie ook bij Inenting en Immunisatie).

Voor de pokken-inenting wordt speciaal bereide pokstof in een aantal (wettelijk voorgeschreven !) ondiepe krasjes in de huid (van bovenarm, schouder of been, al naar de strijd tusschen arts, moeder en dochter afloopt) gebracht, alwaar daarop na eenige dagen de bekende ,,koepokken” ontstaan (of niet, als ze niet „opkomen”), die na 5—9 dagen onder heftig jeuken verdrogen, weer afvallen en ook litteekens nalaten. De algemeene verschijnselen zijn gering als regel; enkele kinderen zijn er zeer ziek van 1

Zooals gezegd rekent men met een immuniteit van 7 jaar. Daarna zou men zich dus, consequent zijnde, weer opnieuw moeten laten enten.

Polsslag. Aan de polsslag kan veel van den toestand van een patiënt afgelezen worden.

Men kent een aantal „qualiteiten” van een pols, die als snelheid, regelmaat, gelijkmatigheid, (van kracht), spanning worden aangeduid. Een geoefende hand voelt deze eigenschappen zonder meer. De druk (spanning) is van de bloeddruk in ’t algemeen afhankelijk en kan eventueel als bloeddruk (zie aldaar) nauwkeurig gemeten worden. Te snel is de polsslag bij koorts, vrijwel evenredig, zoodat een temperatuursverhooging van i° een polsversnelling geeft van ±10 slagen per minuut (normaal 72 gemiddeld). Op dezen regel zijn echter uitzonderingen (buiktyphus met een „relatieve polsvertraging”). Ongelijkmatige en onregelmatige polsslag kunnen op ernstige stoornissen in de bloedsomloop en van de Aarfsfunctie wijzen. Men denke er echter aan, dat normaal bij ieder mensch tijdens de inademing de pols sneller gaat kloppen en bij de uitademing weer langzamer. Bij kinderen is dit vooral zeer duidelijk. Deze „respiratorische arythmie” (ademhalingsonregelmatigheid) heeft reeds meenigeen die zichzelf te nauwkeurig bestudeerde en bang was voor een of andere ernstige kwaal tot noodeloozen wanhoop gebracht.

^Priessnitzverband. Het

Sluiten