Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pseudo-Croup

Psycho-analyse

voorschriften goed zelf verricht kan worden) laat de toestand zich vaak nog lang compenseeren. De operatieve verwijdering der klier, waartoe men dan toch vaak zal dienen over te gaan, kan dan gelukkig nog menig vergevorderd geval afdoende verhelpen.

Pseudo-Croup. Een aanval van pseudo-croup wil zeggen: een hoestbui gelijkend op die bij de croup of diphteritis, maar niet doordat zooals bij de laatstgenoemde ziekte het geval is, de stempleet vernauwd is door beslag en weefselvellen, maar door een plotselinge kramp van de stemspleet. Meestal in den nacht schrikken de kinderen (en de ouders) wakker door een heftige hoestbui, een heftige benauwdheid met heel diepe „ophalen” tusschen de hoestbuien in, blauw worden, uitpuilende oogen enz. Eén ding is daarbij opvallend: als de kinderen iets zeggen is de stem opvallend weinig heesch, dikwijls zelfs helder, een belangrijk verschil met de echte croup-aanval, die natuurlijk alleen in het verloop van een diphteritis optreedt.

Meestal even plotseling als de aanval gekomen is, houdt zij ook weer op.

Houdt het kind zoo rustig mo¬

gelijk, laat het zitten. Stoomen is een uitstekend middel. Ook koude omslagen om den hals. Slechts uiterst zelden kan zoo’n aanval ook gevaarlijk worden en wel eens een luchtpijpsnede noodzakelijk maken.

Psychiatrie. Psychiatrie is de leer der z.g. zielsziekten, d.w.z. de leer van het nietnormale, ziekelijke zieleleven. (Psychologie is de leer van het normale zieleleven en zijn verschijnselen). Over zielsziekten wordt in het betreffende hoofdstuk iets meegedeeld.

Psychisch.(Zie bij Physiek).

Psycho-analyse. Slechts een zeer klein deel van onze dagelijksche handelingen worden door ons bewust verricht. Het grootste deel doen wij werktuigelijk, d.w.z. dat de oorzaak, de drijfveer voor die handelingen (hetzij handelingen met onze ledematen, hetzij de gang van onze gedachten b.v.) op een andere plaats ligt, dan in ons bewuste oordeelsvermogen. Wanneer er in het veld een haas loopt en ik schiet er op, dan weet ik precies dè.t en waarom ik dat doe. Wanneer ik een vlieg van mijn hoofd wegsla onder het lezen, kan het zeer goed zijn dat ik mij er ternauwernood rekenschap van geef. Bij het loopen gebeuren de meeste be-

Sluiten