Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Puistjes

Puistjes

dezer punten een min of meer Prophylactische zalven en crèvolledig defekt en weet dus in mes etc. maken de boel vaak tal van omstandigheden zich nog erger, niet te handhaven in een samen- Van veel belang is de voeding werking met zijn omgeving. en een goede stofwisseling Puistjes. Op zichzelf betrek- (stoelgang). Vooral een zeker kelijk onschuldig (zoowat ieder gehalte aan kiezelzuur, een mensch heeft wel eens een belangrijk bestanddeel van de puistje) zijn zij ongewenscht, huid, is gewenscht. Kiezelzuurvaak zeer ontsierend en aldus houdend zijn vooral (groene) een ramp voor menig jong meis- groenten, speciaal sla, spinazie, je en menige jonge man juist in postelein. Een niet overdreven de jaren dat zij ze het minst rauwkost-dieet is hier van zeer kunnen gebruiken. Dat puisten veel nutl

juist zoo graag in den overgangs- Daarna komt een eventueele geleeftijd van het 14c tot het neeskundige behandeling, voorzie jaar voorkomen, telkens al met kleine hoeveelheden zwaweer verschijnen bij vele meis- velhoudende geneesmiddelen, jes in den tijd der menses, Hiertegenover staat de directe wijst er al op dat hun aanwe- uitwendige behandeling van de zigheid met de geheele con- puist. Daar geldt een hoofdwet: stitutie samenhangt en vol- afblijven 1 Hoe meer men er strekt geen teeken van on- aan prutst (uitknijpen, krabachtzaamheid behoeft te zijn, beien), hoe erger het wordt. De noch van onzindelijkheid. Wel gewoonte van een groot deel wijzen zij op een tijdelijk minder van de menschen om met hun goede toestand van de huid; handen aan voorhoofd, wang menschen met een frissche of kin te zitten bij het rusten, glanzende en stevige huid zullen werkt in dit opzicht vaak zeer er zeker zelden last van hebben, fataal.

Opvallend is dat zij zich graag Er zijn enkele goede zalven die vertoonen op plaatsen waar soms behoorlijk helpen om de men veel transpireert, zooals kwaal tot een minimum te bevoorhoofd en rug. De alge- perken; men verkrijgt die echmeene huidverzorging is daar- ter van een medicus, en niet door om wel van veel belang. Borst een der tientallen advertenties, en rughuid stevig borstelen bij Wie op een gegeven oogenblik het baden is een uitstekend een puistje dat rijp is (en dus een voorbehoed- en geneesmiddel. I geel kopje vertoont) beslist wil

Sluiten