Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pijn

Pijn

uitknijpen (als hij naar een danspartij gaat), doe dit als volgt: neem een uitgegloeide naald; licht daarmee het kopje van het ding af na de omgeving met eau de Cologne schoon gewasschen te hebben, neem dan een schoon watje, pak hiermee het erbij hangende kopje beet en haal het, nauwelijks knijpende weg. Eventueel precies dezelfde bewerking met een nieuw watje nog eens herhalen. Nooit wrijven. De bewerking mag nagenoeg geen pijn doen. Daarna op laten drogen, handen terdege wasschen en watjes verbranden.

Pijn. Pijn hebben beteekent een te sterke bewustwording van eenig deel van het lichaam. Elke gewaarwording kan bij overschrijven van een zekere intensiteit tot pijn aanleiding geven. Ook voor het psychische leven, men spreekt immers ook in dit opzicht van: „iemand pijn doen”, geldt dit.

Men pleegt van „een pijnzin” te spreken. Geheel steekhoudend is dit niet. Een zintuig neemt iets waar; de tastzin neemt iets van de geaardheid der oppervlakte van het aangeraakte voorwerp waar, het gehoor

neemt er de klank en het oog de kleur en de vorm van waar enz. Iets dergelijks kan men ten aanzien van een oorzaak van pijn niet zeggen. Er wordt omtrent die oorzaak zelf niets waargenomen. Men neemt alleen een toestandverandering van het eigen lichaam waar, niet gelijkvormig aan de oorzaak.

De pijngewaarwording is in hooge mate afhankelijk van de aandacht die men er voor heeft. Tal van pijngevoelens bemerkt men eerst als men niet meer afgeleid wordt. Daarom worden de meeste pijnen waarschijnlijk des nachts erger.

Het is een kenmerk van de tegenwoordige tijd pijn allerzijds te willen ontloopen en met dit ontloopen zich tevreden te stellen. Een groot deel der huidige geneesmiddelen zijn symptomatische middelen tegen de pijn. Zeker heeft men er vroeger anders over gedacht en bij ’t doormaken van een ziekte veel pijn aanvaard. De Engelsche arts Bacon (in de middeleeuwen) was een der eersten die het standpunt innam en verbreidde van: lijdt zoo min mogelijk, sterf zoo gemakkelijk mogelijk (d.w.z. pijnloos).

Sluiten