Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rauwkost

Reflexen

vanzelfsprekendheid vruchten (al naar de omstandigheden) en wortelen rauw zal eten, gezond kan zijn, deze korte tijd omgekeerd dat men ze evenmin wat meer van hun lichaam te beide in gelijke mate zou moe- vergen, om het tot betere verten koken. Het is voor de hand werking der stoffen aan te liggend dat men vruchten meest- sporen.

al rauw kan en zal eten. Ileciciief. Recidief beteekent Zij behoeven het koken niet. terugval. Een ziekte recidiveert Slechts voor onrijp fruit heeft als een nieuwe aanval, ,,uithet zin. Bladgroenten kan men barsting”, opleving plaats vindt koken, ook rauw eten, het vóór de eerste tot in den grond rauwkostprobleem draait dan genezen was. Een herhaling van ook hoofdzakelijk om dit ge- een geheel afgeloopen longontbied. Wortelen kunnen rauw steking is dus geen recidief. slechts in beperkte mate ge- Een ziekte met typische recigeten worden, zij kunnen flink dieven is de buiktyphusj er gekookt worden alvorens hun kunnen vele op elkaar volgen voedingswaarde te verliezen, voor de ziekte grondig overThee van bladeren kan men wonnen is. De volksmond desnoods even opkoken. Bloe- spreekt bij recidief van: opsemthee mag hoogstens trek- nieuw instorten, ken 1 Of men nu zijn groente Reflexen» Onder een rein de eene of in de andere vorm flex verstaat men een onwillezal nemen, zal daarvan af- keurige beweging, opgewekt hangen of men van het lichaam door een of andere gewaarwormeer of minder wenscht te ding of zintuigelijke waamevergen. . ming. Tot die gewaarwordin-

Men dient rekening te houden gen moet men ook zulke remet het feit, dat de voedings- kenen, die in ’t diepst van ons waarde lang niet altijd parallel lichaam geheel,,onder de dremgaat met lichtverteerbaarheid pel” van ons dagelijksch be(veeleer omgekeerd !) en tevens wustzijn optreden. Vrijwel alle dat de buitengewoon opwek- bewegingen (darm-, hart-, midkende werking van althans klei- denrif-bewegingen enz.) worden ne hoeveelheden rauwkost voor tegenwoordig als „reflexogeen” vele menschen met een ver- beschouwd. Maar ook voor tal slapte stofwisseling van voordeel van bewegingen met ons gewokan zijn. Men kan zich denken, ne spierstelsel, onze foopbewedat het voor zulke personen gingen, eet-, slik-, praat-, oog-

Sluiten