Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Röntgenstralen

Roodvonk

huid, de pezen en de overige doeleinden worden Röntgenweeke weefsels als een gelijk- stralen op nog een geheel andere matig dichte schaduw zien, de wijze toegepast sinds men weet beenderen als lichtere plekken, dat ze een vernietigenden indaarin (de meeste ,,Röntgen- vloed op dierlijke weefsels kunschaduw”). Ingewanden, or- nen uitoefenen. — Men heeft ganen enz. kan men zonder van deze eigenschap gebruik meer niet zien. Zij hebben alle gemaakt bij het bestrijden van gelijke dichtheid. woekerend, kwaadaardig weef-

Wil men de maag, de galblaas sel, met name van kankerenz. zichtbaar maken, dan moet gezwellen, men ze vullen met stoffen die Twee dingen vallen daarbij op [ Röntgenstralen minder goed te merken: ten eerste dat

doorlaten, d.w.z. een schaduw Röntgenstralen de omgeving geven. Men neemt daarom dan van het gezwel evenzeer beoplossingen van Röntgen-dichte dreigen als het gezwel zelf.

I stoffen (meestal metaalzouten). Een volkomen veilige „afdekEen bekend voorbeeld was de king” is begrijpelijkerwijze zel| (nu niet meer gebruikte) bari- den mogelijk. Ten tweede umpap, griesmeelpap met bari- kunnen Röntgenstralen bij een ; umsulfaat vermengd, dat zeer bepaalde dosis prikkelend, dus ondoorlaatbaar is voor Rönt- groei-bevorderend werken. Aangenstralen. gezien de voorwaarden daar-

I Doorlichten heet het wanneer voor op vele punten nog niet men de persoon plaatst tusschen volkomen bekend zijn, is het . Röntgenbuis en een scherm, gebied der geneeskundige toedat met de bovenbedoelde licht- passing der Röntgenstralen nog [ gevende stof bewerkt is. Men gereserveerd voor speciale ge1 ziet dan in t donker het Rönt- vallen en blijven er nog veranI genbeeld op het scherm en kan deringen in de methoden te de bewegingen van longen en verwachten.

I hart, middenrif, spijsbrij in de Roodvonk» Van de z.g. kinI ingewanden enz. bestudeeren. derziekten is roodvonk de minst I (Dat het hart zichtbaar is komt kinderlijke en met dyphteritis I door het verschil met de be- de minst ongevaarlijke.

I trekkelijk groote ondoorlaat- De incubatietijd is kort, ongeI baarheid der omgevende lucht- veer 4 dagen. Dan komt vrijwel I houdende longen). gelijk met de (in het begin

I Behalve voor deze fotografische meest hooge) koorts en een

Sluiten