Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rooken

Ruggegraatsverkrommingen

ook onjuist is. Aesthetische be- zonder meer door een verbod schouwingen over de „vieze te bestrijden is. Een lichaam rookgewoonten” (tabak, nico- went aan alles, en de ontwentine speciaal, heeft een tame- ning is geen eenvoudige zaak lijke speekselvloed tengevolge) en dient met overleg en de volle zullen nooit iets kunnen ver- medewerking van de betrefanderen aan het feit dat voor fende te geschieden. (Zie ook bij vele mannen en vrouwen het vergiftiging). rooken van het „geurig kruid” Ruggegraatsverkrom> een genot, op zijn minst een ntiingcn. Normaal vertoont aangename pose beteekent. de ruggegraat in achterwaartVoor verschillende kwalen, met sche richting een bocht nagr name ziekten van het vaat- voren in het gebied der halsstelsel, van het hart ook, is wervels, naar achteren bij de rooken niet goed. In den regel ruggewervels en weer naar zal dan het medisch rookver- voren in de lendewervels. De bod (of een beperking althans) overgang naar de (weer achterspoedig het gevolg zijn. Dat die waartsche) kromming van de kwalen door rooken zouden heiligbeenwervels is vrij plotkunnen ontstaan, is op zijn seling met een hoek. De lendenminst nooit bewezen. bocht is afhankelijk o.m. van

, Een andere kwestie is, wanneer de stand van het bekken. Bij menschen te veel rooken, d.w.z. het dragen van hooge hakken zelf met die bekentenis met helt dit meer naar voren en min of meer gemak voor den wordt deze lenden-„lordose” dag komen. De lichte symp- sterker.

tomen kent wel iedereen en Het geheel der wervelkolom onwillekeurig zoekt men bij de („ruggegraat”) kan een aantal jeugdige persoon, die met op- min of meer klassieke vormvervallend beverige vingers een anderingenvertoonen.Verkrompostzegel uit zijn portefeuille ming in vóór-achterwaartsche haalt, naar de bekende bruine richting heet kyphose. In zijvlekken tusschen wijs- en mid- delingsche scoliose. Een comdelvinger. Voor sommigen ligt binatie heeft kypho-scoliose. de grens van matig en veel al Bijna steeds ontstaan zulke verbij 5, voor anderen bij 60 ciga- anderingen op jeugdigen leefretten per dag. Men vergete tijd. Een tijdelijke school-scolidaarbij nooit dat een verslaafd- ose (door het scheefzitten in heid aan wat dan ook, niet de bank bij ’t schrijven), de ky-

Sluiten