Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheurbuik

Schurft

heid en misselijkheid. Sluit zoo’n I aan een speciaal soort vitapersoon één oog, dan houdt mine in het voedsel (z.g. vitaMpno t, C °P* mine C). Onder vitaminen en

Iangen Vjd ScheeI -itaminosen is hierover wat geweest zijn zien ook slechts meedegedeeld.

met één oog, ook al hebben ze Ook bij zuigelingen komt

drukt mïnai71]d Dit een overeenkomstig ziektebeeld

drukt men aldus uit: ze ver- voor, waarvoor bloedingen onwaar! oozen h" ^ der het beenvIies karakteristiek

, r ^ tot voor- Men spreekt hier van gevolg dat het oog zelf lang- infantiels corbuut („kinderlijke zamerhand z n gezichtsvermo- scheurbuik”) of ziekte v. Barlow.

dan : aanvfkeHjk H Schrtffkamp. Schrijfkramp

dan deze vermindering weer hoort bij die vormen van kram-

vwfcetereii mdien het 006 weer pen die in de ledematen ontTT°rdt’ °P den duur staan door te lang en te geforbeseksd^' ePk^®r tot blijvende I ceerd, niet harmonisch8 vol k dï?Te dCr funCtlC- Dit voeren van een bepaalde be-

scheLSCn Wa-ar°m bii\^ng. Een volkomen harmoscheelzien van jonge kinderen nische beweging, een soepele”

?°° f d»“ «” «* beweging,

°“ met het andere achtig. De vioolarm, de tennis-

inhettood* d m°eten kSHarm enz’ 2iJn andere bekende en het zoodoende „op peil” te voorbeelden. Slechts een gron-

komeni,t°tdat/et ?jd#*P ^ d^> bewuste „herzienfng” van

komen is om door, hetzij oefe- deze bewegingen (die men een £Ej°0r ^ jUiStC on^st heeft aanï-

g?iergymnaStiek” leerd) zal een kijvende verr enz-)} betering kunnen brengen. In

te verhelen P ^ euvel|deze richting wordt vooral door ^ 1 ? mensendiek-methode veel

Scheurbuik. Scheurbuik is bereikt. (Zie verder bij spiereentegenwoordignogslechtsspo- kramp)

d^ÏÏf 7°-rk°mende Ziekte’ Schurft. Schurft is eenparasi2iLb? ï !?• ®en gr°°te nei' taire huidaandoening, door de vliMen^ bloedtr}B van de slijm-1 schurftmijt veroorzaakt. Deze,

v eesch Dr:alJan bj *and' Plm- een groot, kruipt in vleesch. De ziekte wordt in de de huid zelf binnen en graaft

d gewerkt door een gebrek I zich gangen. De plaatsen, die

Sluiten