Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Somnambulisme

Spataderen

te hebben voor dengene, die kluwen van werkelijk vermogen, dat vermogen niet bezit. Men beroepsroutine, geldzucht, bebedenke slechts, dat onze zin- drog, humbug enz. te ontwartuigelijke wereld, speciaal wat ren. Zij kunnen door elkaar voorde levende natuur betreft, komen, zooals wel te begrijpen is! overal openbaringen vertoont Een somnambule, die ergens van scheppende vormkrachten, ooit zou moeten zeggen: dit waarvan wij den waren aard weet ik niet, of hier kan ik niets niet zonder meer kunnen door- doen, zou in haar beroep, zoogronden en waarvan het zeer als dit door het publiek gewei denkbaar is, dat een an- eischt wordt, onmogelijk zijn. ders geaard bewustzijn daartoe Dit vermindert de praktische wèlinstaatis,evenalsonsdroom- waarde voor de geneeskunde al bewustzijn een wereld met to- dadelijk tot vrijwel nul, afgetaal andere wetmatigheden be- zien nog van het feit, dat een leeft, dan die van het dag- in de toekomst blikkende denkbewustzijn. Het kenmerk van richting zich geen methode kan somnambulistische waarneming voorstellen, die niet universeel zal zijn, dat zij zich voltrekt bij door elkeen te verwerven zou een zwijgen van het dag- zijn, doch als een onberekenbewustzijn, a.h.w. voor het oog baar „toéval” hier en daar zou in een slaaptoestand zich af- optreden, speelt (vandaar de naam). Spataderen» Spataderen zijn Van somnambulisme spreekt verwijde aderen, die verreweg men in ’t bijzonder bij het het meest aan de beenen voorvermogen om in lichamelijke komen en die ontstaan door een verrichtingen (orgaanprocessen verslapping, een „verdorring” e.d.) door te dringen. Zooals bij van de vaatwand. Het ontstaan magnetisme al is gezegd, een wordt in de hand gewerkt door veel belangrijker punt dan de veel staan, door veel zwangervraag, of somnambulisme be- schappen, kortom door alle staat is, of men er in de praktijk omstandigheden die de bloedsooit een (nuttig) gebruik van omloop veranderen of belemmag, kan, en zal maken. Vooral meren. De constitutioneele aanwaar de somnambule tevens leg is vaak zeer in ’t oog geneesmiddelen (kruiden) aan- springend, geeft raakt men in ’t algemeen De vaten loopen gekronkeld, elke overzichtelijkheid kwijt, duidelijk zichtbaar onder de Vrijwel onmogelijk is het, het huid, blauw doorschemerend.

Sluiten