Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spierrheumatiek

Spit

een „voetkramp” heeft (bij ’t in den rug. Dit zijn acute, voorzwemmen of in bed bij een bijgaande vormen. Sommige verkeerde beweging) treedt deze menschen neigen tot spiermeestal zóó op, dat de spieren pijnen, die vrij heftig en schievan de voorkant van het onder- tend kunnen zijn, zich duidelijk been naar de groote teen-streek in de spieren lokaliseeren, waarin kramptoestand geraken. Door door ze in hun bewegingen nogal de groote teen met de hand eens belemmerd worden enz. flink naar boven te trekken, Zij hebben vooral last ervan dus de beweging, die de kramp bij kou en vochtigheid (de anatoveroorzaakt te overdrijven bereikt mische veranderingen in de men meestal prompt een ont- spieren zijn daarbij niet goed spanning. Dit geldt voor elke bekend). In overeenstemming spierkramp ergens van ons daarmee is een warm, droog ledematen-spierstelsel. klimaat, c.q. een behandeling

Spierkrampen kunnen overal met droge warmte van gunstiinwendig in ’t lichaam ook gen invloed, voorkomen. Hartkrampen, slik- Spit. „Spit” noemt men een krampen, de hik, alle soorten zeer plotseling optredende, hefvan kolieken, het zijn alle tige pijn in de lendenstreek, krampen van het (in dit geval alsof het erin geschoten wordt onwillekeurige) spierstelsel. Dat („Hexenschuss” zeggen de overspannen, nerveuse men- Duitschers), waardoor de beschen meer dan andere tot treffende zich vooral uiterst krampen neigen, wijst in de moeilijk kan oprichten en zich richting van een verklaring die in bed haast niet kan omdraaien in een kramp een te sterke ver- Bij het loopen is de pijn vaak binding van het zieleleven met niet eens zoo hevig, het lichamelijke ziet. De voornaamste zetel van

Af gezien van bovengenoemd de pijnlijkheid blijken de spieren trucje zij er nogmaals op gewe- te zijn, die van het bekken naar zen, dat elke kramp gunstig op de (onderste) ribben loopen. warmte reageert. Dit verklaart de pijn bij elke

Spierrheumatiek. Bij rheu- beweging, waarbij die spieren matiek is al gezegd, hoe vaag en gebruikt worden. Het spreekt ; onbegrensd dat begrip is. Het wel vanzelf, dat tal van andere beste voorbeeld van wat men ziekten in die streek overeenspierrheumatiek zou kunnen komstige pijnen kunnen vernoemen is een stijve nek of spit oorzaken. Elke rupgijn is nog

*7

Sluiten