Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spruw

Sputum

bij roeien, wielrennen enz., schimmel-aandoening van den worden aan het lichaam eischen mond- en keelholte bij slecht gesteld waar lang niet ieder verzorgde zuigelingen, waargestel tegen bestand is. Er gaat mee niet gezegd is, dat alle van de geheele opzet iets van baby’s, die dat niet krijgen, nu het ideëele, van het aesthetische alle zoo grondig behandeld af, als inplaats van de vrije lust worden op dit punt. Er bestaat tot de lichaamsbeweging in een dan een wit beslag dat achter vorm van een behoefte daartoe, op de tong begint en zich tot die lichaamsbeweging in dienst vrij ver naar binnen toe Wan wordt gesteld van iets, wat er uitbreiden. Met een gaasje en in wezen niets meer mee te wat boraxglycerine is het te maken heeft. Dat men wed- verwijderen. Zeer voorzichtig strijden houdt is begrijpelijk, zij wrijven in een kindermondje 1 zijn een natuurlijk gevolg van De z.g. Indische spruw is een oerprimitieve neigingen in den veel ernstiger aandoening van mensch. Het keerpunt ligt daar, het maag-darmkanaal met verwaar van een wedstrijd om der regaande veranderingen in het wille van de sport een sport ten bloed (te vergelijken met die bij bate van den wedstrijd wordt de pernicieuse anaemie). De gemaakt. ziekte is vrijwel alleen te ge

Trainen moet uiterst regelmatig nezen met behulp van een en onder strenge controle ge- streng doorgevoerd eenzijdig schieden. Niemand moet zich vruchten-diëet (aardbeiendiëet). ernstig gaan trainen (vooral Sputum.Sputum bewaart men roeiers niet, roeien is een der als dit gewenscht is, het eenzwaarste takken van sport!) voudigst in een jampotje, waarwie niet van te voren daarvoor in van te voren wat water is medische toestemming heeft ver- gedaan, om het vastkleven aan kregen. Een goede training is den wand te voorkomen. Eigenaltijd ook op de totale leefwijze lijk wordt met sputum alleen gericht. Men wordt hier nog her- bedoeld datgene, wat als grooinnert aan de oude grieksche tere of kleinere slijmvlokken tijden, in welke het sport-begrip uit de longen en de hoogere nog onafscheidelijk verbonden luchtwegen wordt opgehoest. was met cultus- en religieuze Speeksel en slijm uit de neusverrichtingen. keelholte (en wat uit de neus-

Spruw.Wat men hier te lande holten daarin terecht komt) onder spruw verstaat is een hooren er dus niet bij.

Sluiten