Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strontje

Stuipen

geen „nevenbewegingen” (trek- lid. Het komt vrijwel overeen kmgen met het gelaat, soms zelfs met een puistje ergens anders van het heel lichaam!) op- in het gelaat. De plaats wordt treden. Alles komt neer op eerst dik en rood en er komt al totale ontspanning van het spoedig een geel puntje, de gebied der spraakspieren en plaats waar het kleine abces wat daarmee samen werkt, zal gaan doorbreken. Vrijwel Het gesticuleeren mag daarbij iedereen heeft er wel eens een niet vergeten worden 1 Iemand gehad. Sommigen neigen er die stottert, heeft ook elders opvallend toe. Vaak is dit bij „latente” krampen ! Dit is de menschen die niet goed zien reden, waarom het stotteren (bij- of verziendheid). Beter met optreedt, indien de hulp beziet men een dergelijke ingeroepen wordt van hande- constitutie op dezelfde wijze lingen die men zonder kramp- als die van diegenen, die altijd achtigheid verrichten kan zoo- steenpuisten krijgen, als: zingen, reciteeren (rhyth- Men moet een strontje nooit me) en uit het hoofd leeren verbinden. Kopje eraf halen en (waarbij de denkbeweging van uitknijpen zijn methoden die te voren is vastgelegd en ge- de uitbreiding misschien wel oef end). eens jn de hand werken. Maar

Door het nauwe verband tus- wie zal daaraan denken als hij schen spreken en ademhalen is ’s avonds naar een bal moet? een verregaande aandacht noo- Maar laat het dan den dokter dig voor een harmonisch adem- even doen, die heeft veilige halen onder het spreken; rust methoden, en rythme moeten geheel tot Struma, (zie Krop). hun recht kunnen komen. Stuipen. Stuipen zijn kramp-

Interessant is het nog te weten, aanvallen die varieeren (wissedat veel stotterende kinderen in len) van slechts even „star” aanleg linkshandig waren, en liggen en één kant uitkijken tot dat men hen (zoo heeft de erva- een toestand die op zich zelf rmg geleerd) te laat-nog ge- niet te onderscheiden is van dwongen heeft geheel rechts te een zware epilepsie aanval (zie worden. aldaar). Het best kan men zich

Strontje. Een „strontje” is voorstellen dat de bij den geeen ontstoken kliertje (b.v. een zonden toestand bekoorende talkkliertje bij een van de „losse”, „soepele” verbinding haren) in den rand van het oog- van zieleleven en lichaam op

Sluiten