Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stuipen

een gegeven oogenblik „vast- 1 loopt” met als gevolg een min 1 of meer heftige reactie tot be- ] vrijding. !

Veel kinderen (hier zijn, ,kinder- ! stuipjes” bedoeld !) hebben wel 1 eens een stuipje. „Groeistuip- ' jes”, „voedingsstuipjes”, tan-,, 1 denstuipjes”, elke voor het kind 1 bijzondere gebeurtenis kan het 1 teere organisme uit z’n evenwicht brengen. Men moet weten dat heftige stuipen optreden kunnen (en ook meestal optreden !) bij het opkomen van een flinke koorts bij kinderen. Hier neemt een stuip de plaats in van de koude rilling van de volwassene in zoo’n geval.

Volgt op een stuip dus hooge koorts, dan mag men deze laatste rustig als de oorzaak beschouwen. Kinderen die tot stuipen neigen moeten een zeer rustige omgeving hebben !

Suikerziekte. Suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte, die gekenmerkt wordt door een onvermogen van het lichaam om suiker te „verwerken”, te verbranden (waarmee men het afbraakproces van deze stof in de spieren bij bewegingen aanduidt). Suiker is een stof, die als druivesuiker (glucose) in ’t lichaam (en in de spieren) wordt opgenomen, in de lever wordt opgezameld als „glycogeen” en geleidelijk,

Suikerziekte

weer als glucose, aan het spierweefsel wordt afgestaan. Beide processen zijn geschaad bij den suikerziekte. De glucose verschijnt daardoor in de urine, het bloedsuiker gehalte, dat bij een normaal persoon vrij constant is, is verhoogd (glucose is dus de „suiker”). En het onderzoek op suiker van urine is ook alleen op dlè stof. Gewone suiker zou aldus niet ontdekt worden 1

Moeheid, dorst, honger, vermagering zijn de voornaamste, bekende symptomen. Suikerziekte is daarbij een ziekte van den lateren leeftijd, d.w.z. als regel. Geen leeftijd is gevrijwaard. Hoe jeugdiger de persoon, des te zwaarder is meestal het geval. Het verloop is dan zoo, dat, indien niet ingegrepen wordt, de vermagering en de andere symptomen sterk toenemen en op een gegeven oogenblik sufheid en slaperigheid optreedt, die weldra overgaan in bewusteloosheid, waarbij een diepe ademhaling opvallend is. Na enkele uren tot dagen treedt dan de dood in. Deze bewusteloosheid ontstaat door een zelf-vergiftiging van het lichaam door stofwisselingsvergiften, die ontstaan door de afbraak, de vernietiging van eiwitten en vetten op een abnormale wijze. Men moet zich

Sluiten