Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Symptoom J

Spijsvertering

bevatten een of ander genees- ven spijsweg is slechts met een middel, dat óf plaatselijk moet speciaal onderdeel van de verwerken (bij aambeien b.v.) óf tering belast. Elk volgend deel door het slijmvlies van den is er op ingericht het voedsel in darm in ’t lichaam moet worden een specialen toestand van het opgenomen omdat de gewone voorafgaande deel te ontvangen, weg door den mond om de een Indien hierin verandering komt of andere reden niet goed treden stoornissen op. mogelijk is. Men moet de De groote veelzijdigheid van de dingen vrij diep, 3 a 4 cM. ver verteringsprocessen ontwikkelt inbrengen ! (Onnoodig te zeggen zich in het leven pas langzamerdat men er eerst het zilver- hand. Het baby-organisme is papiertje af moet halen). hier nog geheel op één voedsel-

Symptoom* Symptoom wil soort: melk „ingesteld” en wel zeggen verschijnsel (van een speciaal op „moedermelk . ziekte). Hoofdpijn, koorts en Kunstvoeding moet de samenledematenpijn zijn b.v. de voor- stelling daarvan zooveel mogenaamste symptomen van griep, lijk benaderen. Stoornissen in Spysvertermg (Stoornissen de vertering treden anders spoein de). De spijsvertering vindt dig op. De nog zoo subtiele verplaats door het inwerken van richtingen geraken dan dadelijk de spijsverteringssappen op ons in de war. Slijmafscheiding, voedsel. In mond, maag, 12- gistingsprocessen, onvolledige vingerige- en dunne darm wor- vertering, te snelle ontlediging, den die sappen (speeksel, maag- zijn de symptomen van dergesap, alvleeskliersap, darmsap) lijke dyspepsiën. afgescheiden. Ons voedsel on- Als regel doet dan ook de heele dergaat daarbij, zooals bekend, vertering er aan mee en Tiet ingrijpende veranderingen. Aan- herstel der niet zóó onschuldige vankelijk (na de verkleining toestand is pas te bereiken (na door de tanden) vindt een ver- een korte rusttijd in den vorm vloeiing plaats, gepaard aan van gort- of rijstwaterdieet) een oplosbaar maken van de met een zorgvuldig samengevoor voeding bruikbare stoffen, stelde voeding.

In de dikke darm vindt daar- In het latere leven kan men op weer een indikking plaats steeds meer en meer gebieden door vochtonttrekking; verte- gaan afbakenen, waar stonnring vindt hier dus niet meer gen in de normale vertering plaats. Elk deel van de beschre- kunnen optreden. Men kent

Sluiten