Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spijsvertering

Syphilis

toestanden van te weinig zout- is mikroscopisch (en chemisch) zuur afscheiding in de maag in de ontlasting na te gaan. Men (waardoor de vertering van het kan dan ook vaststellen, waar eiwit door de pepsine uit het het euvel zoo ongeveer moet maagsap slechts onvoldoende schuilen, om de overeenkomkan plaats vinden) waardoor stige maatregelen te kunnen de 12-vingerige darm veel te nemen.

grof voedsel krijgt, dit (nog) Syphilis. De syphilis is een niet kan verwerken, en een geslachtsziekte die in tegensteloverdreven snelle ontlediging ling met gonorrhoe en ’t ulcus van den darm het gevolg is. molle hoofdzakelijk het geheele Een karakteristiek symptoom lichaam aantast, waarvan de van deze „achylea gastrica” is plaatselijke afwijking dus op dan ook: diahrree kort na ’t den achtergrond treedt. Deze .. _ laatste, het z.g. primaire affect

net kan zijn dat er niet vol- is een oppervlakkige zweer aan doende gal wordt afgescheiden de geslachtsorganen met een m 12-vingerige darm (onder verharden bodem; zij treedt op welken invloed slechts het vet na ± 2 weken, bereikt zelden verteerd kan worden); men een grooter uitgebreidheid en krijgt dan vetrijke, rijkelijke geneest ook nagenoeg zonder ontlasting (vet is volumineus !) litteeken. Na weken tot maanEen soortgelijke toestand, maar den komt de ziekte in het nog erger, komt voor, indien tweede stadium, dat gekende alvleeschklier te weinig vet- merkt wordt door een huidverter end ferment produceert. uitslag,over het geheele lichaam,

Bij infectueuze processen in de een uitslag dat weinig karkteïngewanden („zomerdiarrheë- ristieke eigenschappen heeft; en , „darmkatarrh”) zijn de nu eens weer gemarmerd, dan spijsverteringsstoornissen meer weer kleinere, roode vlekjes secundair. Er wordt dan zeer („roseolen”), die op den romp veel slijm afgescheiden, dat de beginnen. De lymphklieren plevertenng remt; de verterende gen over het geheele lichaam stoffen (fermenten) verschijnen gezwollen te zijn; er bestaat in onvoldoende mate, terwijl de vaak koorts en algeheel gevoel vochtopslorping in de darm van ziek zijn. Aan de slijmsterk verminderd is. Zoo ont- vliezen ontwikkelen zich vlakke staan de veelvuldige diarrheëen. plaatselijke verdikkingen. Na Ue hoedanigheid der vertering weer maanden tot jaren treden

Sluiten