Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tandwisseling

Tangverlossing

is de vraag, wannéér de tanden op zijn 60ste jaar nog een tand moeten komen. Men beschouwt krijgt. Wél kan het zijn, dat als normaal: met 6 maanden de door het wegslinken van de eersten. Soms zijn ze er eerder, kaak een nog niet doorgekomen Zeer vroege tanden (bij de ge- tand iets vrij komt te liggen, boorte b.v. al aanwezig) zien Pro memoria: een melkgebit we niet graag. Het is zelden een heeft aan één kant van de kaak. bewijs van een sterk gebit. 2 snijtanden, x hoektand, 2 Wiens baby met 9 maanden kiesjes.

nog geen enkele tand heeft Het blijvende, volwassen gebit: trooste zich ook nog: natuurlijk 2 snijtanden, 1 hoektand, 2 (valer kan rachitis in het spel zijn; sche) kiezen, 3 (ware) kiezen, zeer vaak echter nemen de ge- Tangverlossing. Een tangzondste kinderen er hun gemak verlossing noemt men het doen van, enkelen wachten zelfs tot geboren worden van een kind het eerste levensjaar, zonder door middel van de z.g. „verloseenig bezwaar. Met twee jaar tang”, een forsch ins.rument dat moet een kind zijn geheele ge- het best met twee groote (gevenbitje volledig hebben. Met 5 jaar sterde) lepels vergeleken kan vallen dan de eerste tanden uit. worden (de twee helften worden Als regel komt eerst een blijvend inderdaad „lepels genoemd), kiesje achter de vorigen, daarop die, met de bolle zijdenaar elkaar vallen de snijtanden uit (de tijd toe, uitermate geschikt zijn om van het lispelen!) enz., vrijwel het hoofdje van het komende in de volgorde waarin ze door- kind te omvatten zoo, dat ze bij

gekomen zijn. het trekken eraan met kunnen

Een tand kan soms 6 maanden afglijden. Hoewel men ook wel doen over zijn wisseling. De eens de tang aanlegt „op e meeste kinderen doen er in ’t stuit” (om het bekken dus) van geheel 3 è 4 jaar over. De 2de het kind, indien dit het eerst ware kies komt tusschen het met het onderlichaam geboren xoe en 14e jaar. De 3de (de wordt is de tang oorspronkelijk verstandskies tusschen het slechts gedacht en gebouwd voor 16—22ste jaar. Velen (vooral het hoofd van het kind. Deze meisjes) krijgen er slechts een kunstbewerking zal, zooals dui-

of twee of ook heelemaal geen. delijk is, noodig zijn als de geHet komt voor, dat iemand boorte van het kind óf verhaast enkele tanden nooit wisselt. moet worden als er b.v. teekeHet komt niet voor, dat iemand nen zijn dat door een te la g

Sluiten