Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tepelkloven

Thermometer

gaan bedragen. Dan spreekt hinderlijk bij ’t zoogen daar zij men van een remitteerende zoo pijnlijk zijn. Pijnstillende koorts. Zij komt nogal eens bij zalven, tepelhoedjes enz. yoletterige processen voor, maar doen lang met in alle gevallen, is ook mogelijk bij elke acute Men voorkomt ze het best door infectieziekte. Worden de ver- al maanden voor de bevalling schillen nóg grooter dan heeft de borsten geregeld met koud men met een intermitteerende water, het best met alkohol koorts te doen. De lage top vermengd af te wasschen; ook komt dan vaak onder de nor- na het zoogen zijn alkoholmale temperatuur, de hooge afwasschingen (50 00 /0) goed

soms boven de 40° uit 1 en ook compresjes met verEen klassiek voorbeeld hiervan dunden alkohol. geeft ons de malaria koorts, die Zalven om de kloven te geimmers om den anderen dag nezen zijn er vele. Een aanzoo’n sprong omhoog en weer tal bevatten perubalsem. Men omlaag maakt (zie bij malaria), hoede zich echter voor eigen Sommige infecties (nierbekken- experimenten l ontsteking !) kunnen zelfs twee Tetanus, zulke toppen per dag geven. (Zie bij klem).

Het stijgen gaat als gewoonlijk Thermometer. (Aanleggen met koude rillingen gepaard, v.d.) Het is minder belangrijk om het dalen met zweeten. Maan- te bedenken waar men het beste denlang, dikwijls geheel on- een thermometer aanlegt, dan regelmatig intermitteerend is de wel het vasthouden aan den koorts bij de zwaarste vormen regel, dat men dit steeds op van bloedvergiftiging (sepsis). dezelfde plaats moet plegen te Kinderen neigen tot groote ver- doen ! Men kan de thermometer schillen; zij neigen ook tot hooge in den mond, onder den oksel, koorts. Als een kind „boven de of rectaal (in t „fondament ) veertig” heeft is dit op zich zelf aanleggen. Hoelang by mondgeen reden tot ongerustheid. of okseltemperatuur noodzaOver enkele bijzondere vormen kelijk is, is niet precies te zegvan temperatuur-verloop (b.v. gen, dat hangt van meer factobij mazelen, typhus) werd en ren af dan bij rectale opname wordt in de betreffende hoofd- waar drie minuten absoluut stukken iets gezegd. voldoende zijn I

Tepelkloven. Kloven, rha- Een aantal raadgevingen voor gaden in de tepel zijn uiterst het aanleggen zijn:

Sluiten