Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transpireeren

Transplantatie

zulken van het mondslijmvlies; gemeenschappelijke stoffen, die zij komen ook meestal samen als afbraakproducten van de voor. Lastige wondjes en zwe- stofwisseling op te vatten zijn. ren kunnen door de scherpe Bij koortsige ziekten vindt een kantjes van een kies ontstaan, verhooging van die stofwisseEerst dus altijd het gebit daarop ling plaats en sterk zweeten zal pa^ipri. Er bestaat een hard- dan dikwijls gewenscht zijn. Het nekkige, haast niet te genezen is ook bekend, hoeveel minder vorm van tongtuberculose. ziek men zich daarna voelt. Het Tongkanker komt gelukkig ook zweeten kan ook overmatig zelden voor. Bij een vroegtijdige optreden, in gevallen van uitontdekking is de geheele ampu- puttende ziekten (later stadia tatie tot nu toe het eenige red- van tuberculose 1), ook zonder middel. In te ver voortgeschre- hooge koorts Dan kan het liggen den gevallen maakt men hier in de drijfnatte kleeding tot een een vruchtbaar gebruik van ware kwelling worden en zoekt radium-bestralingen. men naar middelen om het

l Trachoom. (Zie bij Bind- „nachtzweeten” te bestrijden. vliesontsteking). Transplantatie. Transplan-

Transpireeren. De zweet- tatie beteekent: overplanten en afscheiding van de huid met be- is de naam voor een schitterende hulp van de tallooze zweetklier- kunstbewerking der moderne tjes behoort tot de allergewich- chirurgie. Men plant hiermee in tigste functies van het lichaam, het weefsel van een lichaamsOok wanneer men niet „zweet” deel, waar een defekt zit dat zich vindt die afscheiding toch plaats, van zelf niet meer herstelt (of Zonder die „uitwaseming” is veel te langzaam) anderweefsel, het leven niet mogelijk. om het vroegere te vervangen.

Dat bij hard werken de afschei- Men kan dit weefsel alleen van ding vermeerdert weet men.Ook de persoon zelf, of van een alter dat iemand die „goed kan zwee- naaste bloedverwant (moeder) ten” er in de warmte en bij licha- nemen en dan mislukt het nog melijken arbeid beter aan toe vaak.

is dan iemand die in dit opzicht Het meest wordt huid getransniet goed kan „doorstralen”. planteerd. Groote wondvlakken De bestanddeelen van het men- (na brandwonden 1) bedekt men schelijke zweet zijn zoo ongeveer met dunne schilfers (er zijn dezelfde als van de urine, d.w.z. verschillende methoden, soms men vindt in beide een aantal neemt men dikke huidlappen)

Sluiten