Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tuberculose

Tuberculose

van het ontstekingsproces in tenhoofd- en darmtuberculose de long) bevat dan vaak tu- niet zoo vaak zelfstandig op; berkelbacillen. Men noemt dit heel dikwijls kan men ook long,,positief sputum”, omdat het afwijkingen vinden. Wie ergens onderzoek op bacillen positief een tuberculeuze aandoening uitvalt. heeft, kan er ook elders wel eens

Pleuritis kan zelfstandig optre- een krijgen; het is echt een conden of zich aansluiten aan een stitutioneele aandoening I Vanlongproces; op zich zelf geneest daar ook dat er een zekere erfezij meestal weer vlot, soms lijkheid in de geslachten aan te wordt zij tot een zelfstandi- toonen is; dat komt door dat ge tuberculeuse (etter) haard; veelconstitutioneeleeigenschapmeestal bepaalt de longaandoe- pen juist erfelijk zijn. Er wordt ning het verdere verloop. dus een vatbaarheid, geen ziekte

Men moet weten, dat ondanks geërfd.

de kwaden bijklank die zij heb- Soms ontstaat (gelukkig zelben, tuberculeuze afwijkingen den) een ziektebeeld, dat met sterk tot genezing neigen en een hooge koortsen en sufheid geflmk aantal ook weer terug gaat. paard gaat en waarbij a.h.w. Wel is waar blijft het in enkele het lichaam ineens z’n weergevallen slechts bij „sluimeren” stand „opgeeft”. Er vindt dan en kan een verzwakking van onmiddellijk een massale uithet overige lichaam een op- zaaiing van tuberkelbacillen meuw opkomen teweegbrengen, plaats, waardoor overal, maar Tuberculeuze been- en wer- vooral in de longen, kleine vel aandoeningen veroorzaken „tuberkels” ontstaan, de z.g.n. nogal eens abscesvorming, en miliair tuberculose (milium = wel de koude abscessen (Zie bij gerstekorrel). Miliair tubercuabsces). Ook de tuberculeuse lose is altijd een eind stadium; lymphklier ontsteking (de „klie- het ziektebeeld vertoont niets ren in den hals), welke meestal karakteristieks meer, lijkt nog pijnloos en met weinig verdere het meest op dat van het typhoid reactie verloopt verweekt nogal (Zie bij typhus). Tuberculeuze eens; de doorgebroken absces- hersenaandoeningen verloopen sen genezen slechts langzaam meestal als een hersengezwel. met litteekenvorming. De be- Zij kunnen wel degelijk weer handeling beoogt dan ook dit tot stilstand en verbetering kodoorbreken te voorkomen. Nier- men. Ernstig is nog de tubertuberculose treedt evenals strot- culeuze hersenvliesontsteking,

Sluiten