Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uraemie

Urine

Uitslag . (Zie bij ekzeem). ’s Nachts produceeren de nieren Uraemie. Onder uraemie ver- minder dan overdag, als regel, staat men een ziektebeeld, dat waardoor de urine ’s morgens de eindtoestand van een nier* donkerder en veel geconcenziekte beteekent, een vergifti- treerder is. Urine behoort geel ging van het lichaam met stof- en helder te zijn. De kleur kan fen die niet verwijderd kunnen van heel licht-geel tot rood-geel worden door de onvoldoende varieeren, hetgeen ook van het nierwerking. Niet elke nier- voedsel afhangt, zolder dat dit degeneratie voert tot uraemie. reden tot ongerustheid geeft. Het komt ook voor dat er een Ook de reuk kan zeer verschiltoestand ontstaat, waarbij de lend zijn; iedereen kent wel bloeddruk sterk verhoogd wordt haast de eigenaardige lucht die en verschijnselen van de kant de urine reeds kort na het eten van het hart op den voorgrond van asperges verspreidt. gaan staan. Is de urine te donker dan kan

Bij de echte uraemie bestaat er dit wijzen op een te hoog geeen ophooping van stikstof- halte aan een (gal) kleurstof, het houdende stoffen in het bloed urobiline, hetgeen bij sommige (z.g. „azotaemie”), die vooral koortsige ziekten voorkomt b.v. symptomen van hersenbeschadi- bij longontsteking. Vaak komt ging veroorzaken, zooals suf- er een rood zaksel, soms bij heid, erge hoofdpijnen, braken, overigens geheel gezonde menduizeligheid enz. Hier komen schen dat zich tegen de wand ook de beruchte oogafwijkingen van het vaatwerk af zet. Het (netvliesontstekingen) voor. volk spreekt dan van „kou op Zeer strenge dieetregels ver- het water”; men zal dan meestmogen de symptomen soms al vinden dat de urine oorlangen tijd gunstig te beïnvloe- spronkelijk helder geloosd werd den evenals aderlatingen (zie en eerst bij het afkoelen troebel Maar). De hoeveelheid der is geworden. Het neerslag ontbovenbedoelde gifstoffen in het staat door een sterk gehalte aan bloed neemt men als maatstaf urinezure zouten. Bekend is voor. het stadium der ziekte. het ook dat verschillende geUrine. De gemiddelde hoeveel- neesmiddelen de urine rood of heid uitgescheiden urine be- anders kunnen kleuren, draagt voor een volwassen Troebele urine kan op fosphorpersoon i j L. Het soortelijk zure zouten wijzen. Ook op ontgewicht is gemiddeld 1,015. stekingen in de urinewegen ;echu

Sluiten