Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vegetaties

het gebied van het strikt medische, waar geen andere dan individueele beoordeelingen gegeven kunnen worden. Vegetaties (adenoïde). Adenoïde vegetaties, ,,adenoid”, „derde amandel” zijn benamingen voor een woekering van het lymphoïde weefsel (hetzelfde weefsel, waar ook onze gewone keelamandelen — zie bij angina — uit bestaan) aan het dak van de neus-keelholte achter de neusgangen. Deze worden daardoor verstopt. Doordien de zwelling tevens op de buis van Eustachius drukt (die de trommelholte met de neus-keelholte verbindt) zijn de verschijnselen: snurken, adem halen met open mond, door den neus praten, doofheid, oorpijn (natuurlijk niet altijd alles !) te verklaren. Het belangrijkste niettemin is de psychische sufheid („lodderigheid”) die in zware gevallen bestaat. J uist deze dofheid is vaak een reden (alsmede herhaalde middenoorontstekingen) om het gewoekerde weefsel weg te halen.

In werkelijkheid verdwijnt dit op den duur altijd ook vanzelf, echter pas na jaren. Men verkiest dan vaak liever de uiterst eenvoudige ingreep van deren tevens vrijwel pijnloos is. het „knippen”, dat bij kleine kinAdenoïde woekeringen komen

Verbandstoffen

zeer veel voor. Lang niet altijd veroorzaken zij zooveel last. Zonder meer elk adenoïd weg te laten knippen is zeker niet zinvol. En al is de ingreep eenvoudig en al heeft zij dikwijls zegenrijke gevolgen, het is te begrijpen dat vele moeders reikhalzend uitzien naar een conservatieve therapie (zonder chirurgische ingreep) om hun kinderen deze toch op z’n minst onaangename herinnering te kunnen besparen.

Dat dat niet zou kunnen is slechts een dogma zonder grond. Zoolang de wetenschap niet stil staat mag men vanuit elke hoek nieuwe oplossingen verwachten. Verbandstoffen. Over het gebruik en de toepassing ervan is bij wondbehandeling en verbandleer al een en ander gezegd. Gewilde, gangbare verbandstoffen zijn:

Snelverbanden in verschillende grootten. Zij zijn vooral op reis gemakkelijk.

Hydrophiel-windsels; dunne gazen zwachtels voor het verbinden van wonden.

Cambric zwachtels, van stevigen stof (die ook gewasschen kunnen worden) voor verstuikingen, drukverbanden enz., waar een vast verband gewenscht is.

Tricot-zwachtels (niet te stevig trekken bij ’t aanleggen !) spe-

Sluiten