Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbandleer

Verbandleer

geven een voorbeeld. Men ge- Afbeelding 7—9 toont een vinbruikt deze doek óf in z’n oor- gerverband (breedte 4 ó 5 cM.). spronkelijke vorm, óf ook wel De eerste twee slagen komen in opgerold als das (de punt eerst de lengte over de vinger, de rest naar binnen slaan) b.v. bij het wordt er vanaf de top spiraalsomsnoeringsverband (19—21; gewijs om gedraaid. Bevestigt zie ook bij bloeding). Driekante men het einde om de pols, dan doeken zijn te krijgen in elke moet men het verband altijd apotheek en drogisterij, van over de rug vlakte van de hand grof katoen en (duurdere) van naar de pols voeren. Palmzijde zwarte stof. dus zoo mogelijk steeds vrij

Afb. 4—6 stellen de bekende laten.

mitella voor, een uitermate veel Voor het elleboogs (en knie-) voorkomend verband met den verband (15—18) neemt men driekanten doek (geimiteerd windsels van 8—10 cM. breedte, door een op 2 tegenover el- Men legt de eerste slagen recht kaar liggende punten dubbel ge- om het half gebogen gewricht vouwen handdoek). Men moet en gaat dan bij het verder ervoor slechts in ’t oog houden: winden telkens een eindje verde punt onder de elleboog van de der naar boven en beneden zieke arm. De mitella wordt (waaierverband). gedragen om de arm rust en Het meest ingewikkeld, doch steun te geven bij schouder-, meest dankbare verband is het arm- of hand-aandoeningen van niet-verschuivende „korenaar velerlei aard. (renversé-) verband voor de on-

Windselverbanden maakt men derarm. Omdat deze bij de pols voor wonden het liefst met hy- dunner is dan hooger op, zou drophiel windsels. Deze zijn vrij men bij een eenvoudig eromdoorlaatbaar, dun en goedkoop, heen gewonden windsel telkens dus vooral aan te bevelen als ruimte krijgen en ’t verband los het verband toch meteen weg- zitten en afglijden. Dit ondergegooid wordt. Ze zijn niet be- vangt men, door het windsel doeld om weer uit te wasschen. telkens om te draaien (dus van Vooral bij geïnfecteerde wonden de binnen kant de buiten kant moet dit ten strengste afgekeurd te maken. Men slaat daartoe worden. Verband dat van een elke volgende (iets hooger geopen wondvlakte komt of van wondene) slag — over den duim een steenpuist dient onmidde- van de andere hand „om (Zie lijk verbrand te worden. fig- 10—14) • Als men dit regel-

Sluiten