Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbandleer

Vergiftiging

matig doet en de overslagjes mooi onder elkaar komen ziet men goed waarom het verband „korenaar"-verband heet! — De renversé gaat altijd van dun naar dik.

(Dit omslaan is bij elk verband dikwijls gewenscht omdat op elke denkbare plaats wel eens wat „ruimte” overblijft; iemand die veel verbanden legt zal al gauw zien welk een handig trucje dit is om nette verbanden te krijgen !).

Een voetverband (hielverband) ziet men op afb. 22—26. Men legt de eerste slagen rechtstreeks over hiel en wreef, de verdere windingen volgen dan vanzelf als bij een waaierverband.

Afb. 27 stelt een pleisterverband voor (zie bij wondbehandeling). Afb. 34 een met een tot das opgerolde driekante doek bevestigde prop, als drukverband bij een bloeding uit de slaap-slagader gedacht; fig. 35 een das als oogverband.

Voor de genoemde voet-, knie- en elleboogsverbanden die dikwijls meer voor steun dan om wonden zullen worden gelegd, gebruikt men cambric-zwachtels in dezelfde breedten. Zij kunnen niet gewasschen worden evenals tricot-zwachtels (mits goed aangelegd), die nog altijd het beste beenverband zijn bij spataderen.

Men moet hierbij weten dat men van onder naar boven windend (omslagen, renversé’s zijn hier bij een rekkende verbandstof overbodig) niet te sterk mag aanhalen, daar tricotverbanden verbazend gauw gaan snoeren. Voor elk verband geldt van zelf sprekend: gelijkmatig drukkend, nooit snoerend aanleggen. Als het noodig is kan men dat contröleeren aan het uiteinde van arm of been, daar de vingers of teenen dan koud en blauw worden en gaan tintelen. Dan mag een verband geen oogenblik langer blijven zitten.

Verdrinking. (Zie: Drenkelingen en Ongelukken.).

Vergiftiging (nicotine-). Nicotinevergiftiging treedt reeds op als eerste reactie van een lichaam, dat nog geheel niet aan tabak gewend is. De misselijkheid, het braken, de diarhee, de hoofdpijn en „lamgeslagenheid” van de schooljongen, die voor ’t eerst gerookt heeft berusten feitelijk ook op een nicotine-vergiftiging. Men bedoelt er echter gemeenlijk slechts de chronische vergiftiging mee, die optreedt door een te rijkelijk en te zwaar rooken. De hoofdverschijnselen bestaan in maagklachten (gebrek aan eetlust, misselijkheid, maagkrampen), hoofdpijn en duizeligheid, en vooral beverigheid.

Sluiten