Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkoudheid

Vermageringskuren

gen een acute arsenicum vergiftiging kan in elke apotheek het zoog. arsenicum-tegengif onmiddelijk bereid worden. Bedorven „boontjes” (groenten enz. in ’t algemeen) van twee dagen geleden, die meestal pas na eenige uren braken en diarrhee geven, worden door de eigen opgewekte verschijnselen al verwijderd. Hier is daarna een lepel wonderolie op z’n plaats. Vleesch- en vischvergiftigingen, vooral bij conserven behooren tot de ergste en gevaarlijkste vormen van voedselvergiftiging. Meestal is men machteloos. Eet nooit vleeschconserven uit een blik dat reeds eenigen tijd heeft opengestaan, vooral niet in den zomer 1 Verjongingskuur. (Zie bij Ouderdom).

Verkoudheid. Verkoudheid hangt samen met „kouvatten” (2de aldaar). Men doet dit al heel gauw op de slijmvliezen van de neus(keel)holte; speciaal hierbij spreekt men van een verkoudheid. Een echte verkoudheid vertoont duidelijk een aantal stadia: eerst de lichte (neuralgische) pijnen in de omgeving van den neus, de vreemde reuk die sommigen dan hebben. (Allen in dit stadium helpt het alom bekende — (homoeapatische — middel van Bier: één druppel j odiumtinctuur

op een glas water, gedurende den dag opdrinken.). Dan komt de slijmvlieszwelling, de verstopte neus, de dun-waterige afscheiding. Na eenige dagen de overvloedige dikke afscheiding: „het komt los”. Een oud volksgezegde luidt: drie dagen komt-ie, drie dagen heb je ’m, drie dagen gaat-ie.

Het ware te wenschen dat menigeen zich eens permitteerde, een verkoudheid 9 dagen uit te vieren, liefst met een enkele dag in bed erbij ! Het voortdurend onderdrukken moet tot een grootere gevoeligheid leiden. Een goed ding in de eerste dagen is nog altijd het inhaleereri van heete waterdamp, eventueel met wat eucalyptusolie, menthol, kamillenbloesem etc. boven een kom. (Zie bij inhaleeren). Verlossing. (Zie Bevalling). Vermageringskuren.

Wilde men alle „in zwang zijnde” vermageringskuren vermelden en beschrijven, dan zou de omvang van dit werk ontstellend moeten worden. Reeds deze hoeveelheid van methoden wijst op de twijfelachtigheid van de resultaten. Misschien mag men ze grofweg in drie groote groepen verdeelen: dieet kuren, mechanische- en gymnastische kuren en wat daarbij behoort, en tenslotte de medicamenteuze behandeling.

19

Sluiten