Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vermageringskuren

Vermoeidheid

De dieetkuren varieeren van de ven) flinke geregelde wandelinalgemeene maatregelen die bij- gen. Tot de meer „mechanina iedereen neemt, die de nei- sche” behandelingen behooren ging heeft om dik te worden bewerkingen met den „Punkt(bijna geen zoetigheid, weinig roller”, massage etc. Wie een drinken, bijna geen vet, vleesch vriend of kennis heeft, die er en meelspijzen) tot streng door- succes mee had, zal verstandig gevoerde systematische honger- doen het ook eens te probeeren. kuren (een of twee dagen in de Wie geen zoodanigen „collega” week geen vast voedsel). Uit heeft, vliege niet te vlug af op den aard der zaak (zie hier- verlokkende advertenties, voor bij dikte) zal men een Hierbij moet ook even vermeld dergelijke kuur steeds moeten worden, dat een enkele maal blijven volhouden, en daar ze langs chirurgischen weg een op den duur verre van aange- „buikje” verdwenen is. naam is en de overgang van Men kent tegenwoordig ver„voor deze eene keer” tot het schillende middelen (zoowel opgeven van alles, omdat het chemische als klierpraeparaten), „toch niets geeft” onmerk- die een vet-resorbtie teweeg kunbaar geleidelijk is, ziet men nen brengen. Wij noemen hierslechts weinig menschen, die van de schildklierpraeparaten. zich deze moeite blijvend willen Algemeen succes te voorspellen getroosten. De mensch kiest nu zou voorbarig zijn. Indicatie en eenmaal niet graag vrijwillig de doseering zullen wel altijd inhanweg van „water en brood”. den blijven van den geneesheer. Hierbij zij nog opgemerkt, dat Scherp te onderscheiden zijn het zeer waarschijnlijk niet deze vermageringskuren in gevallen 01} geene voedingstof op zich van hinderlijke of leelijke dikte, zelf is, die dik maakt, doch dat van die gevallen, waarbij de dit juist die dingen zijn die we zwaarlijvigheid voor bepaalde lekker vinden, wat dus voor organen nadeelig wordt of elkeen verschillend is 1 dreigt te worden (hart!). Dan is

Dat gymnastische- en bewe- géén stap buiten den medicus gingsoefeningen (in welken om aan te raden, vorm ook, turnen, sport, Men- Vermoeidheid. Zoo vanzelfsendieck etc.) veel vermogen, sprekend als het voor iedereen spreekt wel van zelf; effectiever is om door arbeid vermoeid te dan de min of meer kunstmatige worden, zoo moeilijk is het om oefeningen zijn (niet overdre- • daarvoor een verklaring te vin-

Sluiten