Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verstopping

Verstopping

Het is ongelooflijk hoever die pl.m. 8 uur. dat men het eene traagheid kan gaan zonder dat dus liever ’s morgens en het die persoon in questie er over- andere ’s avonds neemt, matig last van heeft; speciaal Geregelde kuren doe men nooit vrouwen kunnen het record zonder doktersadvies! met naslaan; een verstopping van me de keuze van het middel 6 a 8 dagen is nu niet zóó’n zal vaak heel anders moeten zeldzaamheid 1 uitvallen om spoedig gewennen

Legio zijn ook alweer de mid- te voorkomen, delen om de kwaal althans tij- Voor dikke menschen met obdelijk te bestrijden. De regel, stipatie geldt deze raad in hooge dat bij een dergelijke overvloe- mate. Voor hen zal in den regel digheid het resultaat slecht een andere weg ingeslagen worpleegt te zijn, gaat hier niet op. den, met name een kuur met z.g. Want op dit gebied is de natuur af voerende minerale wateren op zeer mild tegenover de mensch zijn plaats zijn (bitterwater). en de hoeveelheid plantenex- Afgezien van deze min of meer tracten — of aftreksels die als acuut-ingrijpende dingen kent huismiddel bekend geworden men methoden om, zonder bezijn, is groot. Alle hebben zij paald de darmbeweging te vereffect, vanaf de wonderolie tot snellen, toch een betere en nade cascarapil. melijk een gemakkelijker ont-

Men pleegt kleine kinderen Sen- lasting te krij gen. nastroop te geven. Velen koken Hiertoe behooren alle z.g. glijhun thee’tje van bastjes (fran- middelen (olie, parafine, vasegulaschors) zelf; een ander Jine en veel nieuwe meer smazweert bij groens poeder etc. kelijker fabriekspreparaten als Als iemand zich verder niet Petrolagar en Agarol). Elke ziek voelt is er zelden of nooit avond een eetlepel slaolie op bezwaar met één van deze mid- een kopje warme melk is een delen eens schoonschip te ma- eenvoudige en goedkoope meken. Een bepaald middel valt dicijn, waar menig oud gediendaarbij niet aan te raden; de de bij zweert. Vooral menschen meeste menschen hebben hun die meer de aanleg ertoe dan eigen middeltje, waarmee zij werkelijk verstopping hebben, weten om te gaan, de minste komen hiermee uit. kramp krijgen enz. Men denke In hardnekkige gevallen en bij eraan dat wonderolie na één è kleine kinderen zal men vaak twee uur werkt en cascara na| overgaan tot meer direct in-

Sluiten