Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verstopping

Verstuiking

grijpen in den vorm van gly- reeds de zwaarste gevallen afcerinespuitjes (10 a 20 cM8), doende genezen, olieclysma’s (50 cM3) zeepwater- Verstuiking. Bij het verstuilavementen (x a 1.5 L.) enz. ken van een gewricht worden de Ook het zeeppennetje bij de onderdeden daarvan (dus de gezuigeling (een staafje goede wrichts kop en -kom, de gegele zeep van pl.m. 2 cM. lang wrichtsbanden, enz.) zoodanig en een £ cM. doorsnede in het ten opzichte van elkaar verwrikt fondamentje gebracht) behoort en verschoven, dat er een behierbij. beschadiging van de omgevende

De overgroote waarde die het weefsels, eventueel ook van geslacht onzer voorouders aan de (teere) gewrichtsvlakten opeen goede stoelgang hechtte, treedt. Het gevolg is als regel heeft zich gehandhaafd; men een reactie van het slijmvlies zag er steeds een voorwaarde van de gewrichtskapsel,dat vocht voor gezondheid in en tot op afscheidt, en waardoor er een den huidigen dag is die meening vochtuitstorting in de gewrichtsook bij de doktoren niet ver- holte plaats vindt. — Verdwenen. scheuring van bloedvaatjes ver-

Veel kan men bereiken door een oorzaakt vrijwel altijd daardoelmatige leefwijze. Hiertoe naast een bloeduitstorting in de behooren geregeld vruchten, onmiddellijke omgeving, bruin- en roggebrood, rauw- De pijn, de vervorming en de kost eten, enz. zwelling kunnen in den aan-

Een zeer belangrijk punt is ech- vang zoo hevig zijn, dat men ter daarbij: zichzelf de tijd gun- meent dat er iets gebroken is. nen voor dit hoogst gewichtige Dikwijls kan dat in dit stadium dagelijksche evenement! Want alleen met een röntgenfoto uithelaas zeer vele gevallen van gemaakt worden, verstopping komen voort uit een Absolute rust van het gewricht slechte gewoonte: uitstel, dat is in het begin gewenscht, bij afstel wordt, en het ligt voor de gecompliceerde gewrichten hand dat daartegen in de eerste (knie-gewricht) zelfs noodzaplaats in aanmerking komt: kelijk. De pijn kan zeer lang zichzelf (als men wil: zijn duren; een flinke gewrichtsverdarm) opvoeden! stuiking duurt zelfs vaak langer

Iedere morgen op denzelfden dan een beenbreuk! tijd, of men moet of niet; dit In afwachting van deskundige eenige weken volgehouden heeft hulp pleegt men om ’t gewricht

Sluiten