Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroeggeboorte

Vrouwenziekten

verder naar beneden in de slok- antwoord op het waarom schuldarm zoodat het bovendeel der dig blijven. Soms wordt deze luchtpijp niet weer wordt dicht- vroege geboorte opzettelijk in de gedrukt. Dan kan het ten- hand gewerkt, b.v. om de zwanminste geen direkt kwaad meer gerschap te doen beëindigen om d°en> het schedeltje niet te groot voor

Vroeggeboorte. Van vroeg- het (weinig) vernauwde bekken geboorte spreekt men, als het te laten worden. Dit zal men kind geboren wordt binnen den natuurlijk pas bij de 2e benormalen tijd van 10 (maan-) valling probeeren ! Of wel men maanden, echter wel zóó oud doet het omdat de ervaring bij is om levensvatbaar te kunnen de betreffende moeder heeft zijn (praktisch 7 maanden min- geleerd, dat haar vrucht vlak stens). 7 Maands-, 8 maands- voor de natuurlijke geboorte kinderen zijn dus vroeggeboor- pleegt te sterven, ten (praematuren). 8 Maands- Vrouwenziekten. Streng gekinderen zijn, zooals bekend, nomen moest men hiermee veel zeldzamer dan 7-maands. alleen bedoelen de ziekten die Deze laatste termijn zou tevens met de vrouwelijke organen en een gunstiger zijn. ’t onderlichaam samenhangen

Lang niet altijd is er een reden (eierstokziekten, baarmoederaf°p te geven voor een vroeg- wijkingen enz.). Dat gebeurt geboorte. Het kan een ziekte der ook wel, doch over het geheel moeder zijn. Bij meervoudige heeft het woord vrouwenziekzwangerschap is vroeggeboorte ten de beteekenis van geslachtseen regel. Meestal zal men het ziekten gekregen (zie aldaar).

20

Sluiten