Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weil (ziekte van)

Winterhanden

valling een respectabele zijn ! De samentrekkingen van deze baarmoederspierwand zijn pijnlijk. Op dezen regel komen echter hoogst enkele uitzonderingen voor 1 De geringe weeën, die nogal eens optreden eenige (meestal vier) weken vóór de bevalling worden wel voorspellende weeën genoemd. Tijdens de bevalling spreekt men van ontsluitingsweeën, uitdrijvingsweeën en persweeën (op ’t allerlaatst, als de moeder onwillekeurig met de buikspieren zelf gaat mee persen; zie hierover ook bij bevalling).

De weeën na de verlossing, die dienen om de nageboorte uit te drijven heeten na-weeën evenals die, welke nog dagen daarna spontaan (of tijdens het zoogen van het kind) optreden.

Weil (ziekte van). De ziekte van Weil, vroeger alleen uit oorlogstijden meer bekend,heeft de laatste jaren in Holland zijn hoofd opgestoken. Men weet algemeen wel, dat de ziekte met zwemmen in zoet water, en daarmee weer met de ratten samenhangt. De ratten herbergen de ziektekiemen en verontreinigen het zwemwater, waarvan altijd wel iets wordt ingeslikt.

De ziekte is een met hooge koorts verloopende acute infectieziekte, waar van het op¬

vallendste kenmerk de geelzucht is. Deze komt na 4 a 5 dagen en is zeer uitgesproken. De verschijnselen voordien zijn weinig karakteristiek en verschillen niet zoo van die van het voorstadium van andere acute infectieziekten, of het moesten de opvallend heftige kuitkrampen zijn.

De ziekte duurt 1 a 3 weken en is als een ernstige te beschouwen. Na de eerste koortsdaling komt bijna steeds nog eens een herhaling, als een „recidief”. (Zie ook bij typhus).

Men heeft natuurlijk de besmette zwemgelegenheden willen ontratten. Daarbij heeft men de (helaas) leerzame ervaring opgedaan, dat dit niet zoo eenvoudig is, daar bij het uitdunnen der rattenkolonies de vruchtbaarheid toeneemt en men de hoop op volledig uitroeien heeft moeten laten varen. Ook vanzelf schijnt overigens na een zekere periode het water weer kiemvrij te kunnen worden. Er liggen hier nog veel onopgeloste vraagstukken.

Winterhanden. Winterhanden komen ook in den zomer voor, al is het zelden. Het opvallende is, dat bepaalde personen er steeds last van hebben en anderen nooit; ook, dat iemand er eenige jaren door gekweld kan worden en later

Sluiten