Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Winterhanden

Wisseljaren

nooit meer. En hoewel het wel eenige genezende invloed waar is, dat men het ontstaan schijnt te hebben. Wisselbaden in de hand kan werken door (zie aldaar) zijn ook wel eens onvoorzichtige handelingen in bruikbaar gebleken. De oorzaak den winter, zooals het te dicht zit natuurlijk echter dieper, bij een kachel zitten met niet Veel vingerarbeid schijnt goed geheel af gedroogde handen, te zijn; het is althans opvallend, enz., toch is het alweer een dat zoo weinig musici last van ziekte, die met de heele con- winterhanden hebben, stitutie samenhangt. Men krijgt Wisselbaden. Wisselbaden den indruk, dat de circu- zijn afwisselende baden in zoo latie van de fijnere bloed- heet en zoo koud mogelijk vaten in de uithoeken van het water. De handen of voeten lichaam (en dat zijn handen moeten in elk bad zoo lang en voeten) niet op peil ge- blijven tot zij zich voor het houden wordt. Men kan ook op gevoel door en door aangepast tijden, dat de personen er geen hebben aan de nieuwe tempelast van hebben doorgaans wel ratuur.

zien of zij tot winterhanden Een keer of tien heen en weer neigen of niet. De huid der is genoeg. De bewerking heeft vingers en teenen is dan maar pas op den langen duur effect, zelden gehèel blank, meestal zijn Toegepast wordt zij o.a. graag zij te rood; doode vingers zijn bij winterhanden en-voeten en geen zeldzaamheid; het onder- doode vingers, huidsche bindweefsel (zie bij ana- Wisseljaren. De . maandetomie) is rijkelijk ontwikkeld. lijksche ongesteldheid, menBij het ontstaan van winter- struatie, der vrouw is een handen kunnen de vaten op die proces, dat zich gedurende plaats niet voldoende snel rea- den geheelen voorafgaanden geeren op temperatuurswisse- maand in het totale lichaam lingen, er ontstaan stuwingen, voorbereid. Men moet geen de weefsels worden onvoldoen- oogenblik vergeten, dat deze de met bloed verzorgd en door- gebeurtenis en wat er mee stroomd; dit maakt ook dat samenhangt gedurende een stuk gestooten winterhanden of groot deel van haar leven zijn

teenen zoo slecht genezen, stempel drukt op vrijwel alles

Het meest kwelt de jeuk. Wrij- wat er gebeurt in het vrouweven met kamferspiritus is een lijke lichaam. En van veel begoed middel daartegen, dat ook lang is het ook. te bedenken,

Sluiten