Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wisseljaren

Wisseljaren

dat men met een rhythmisch als regel geleidelijk, doordien proces te doen heeft, dat met de tusschenpoozen grooter worveranderingen in den geheelen den. Een enkele maal blijft de bloedsomloop en van de inwen- periode ineens weg; veel komt dige stofwisseling gepaard gaat. het voor, dat de laatste ongeHierdoor kan men zich er ook steldheden overvloediger woreen denkbeeld van vormen, den. Dit hoeft geen reden tot welke groote veranderingen in ongerustheid te geven. Pas als het vrouwelijke lichaam moeten men na een geruimen rusttijd plaats vinden, als aan deze (b.v. een jaar) weer sterk gaat rhythmische processen een bloeden, is het zaak zich te einde komt. De meerdere ont- laten onderzoeken, vankelijkheid der vrouwelijke Vele vrouwen, bijna alle, worconstitutie, waarover vroeger den dikker in dit tijdperk (voor een en ander gezegd is, ver- mannen geldt deze regel evenmindert sterk, en komt een zeer). — Men kan hierin ook totaal nieuw evenwicht tus- een symptoom van de stofwisschen alle lichaamsverrichtin- seling-verandering zien. Soms Sen- verdwijnt de dikte later weer,

Dat de overgang daartoe een helaas tè dikwijls wacht men toestand van onevenwichtig- daarop vergeefs, heid, van een ware lichaams- Hartkloppingen, stoornissen in chaos met zich meebrengt be- de spijsvertering, klachten over hoeft dan ook niet te verwon- huidjeuk e.d., alles kan ongederen. Meestal is het eerste, het dwongen door het besproken langst blijvende, en voor vele beginsel verklaard worden. Met vrouwen ook het onaangenaam- de overgangsjaren verlaat de ste verschijnsel de z.g. ,,opstij- vrouw voorgoed een zeer begingen”, congesties, een sterke paalde periode in haar leven bloedaandrang naar het hoofd, en komt zij in een nieuwe, die gewoonlijk gepaard aan zwee- andere gegevens en andere geten en een zekere onrust. Velen zichtspunten vertoont. Een verhebben een gevoel of de „hitte gissing is het als men gelooft, er aan alle kanten uitslaat” — dat de ware taak der vrouw nu Dergelijke opstijgingen künnen ten einde is (zie ook bij oudertientallen malen per dag zich dom). Het is aan den mensch herhalen. (als een geestelijk wezen) be-

Vanzelfsprekend is het ophou- schoren, zijn prestaties, lichaden der mensis. Dit geschiedt melijk of geestelijk, in geheel

Sluiten