Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wondbehandeling

Wondbehandeling

verband. Voor bloedende wonden is als bloedstelpend gaas stryphnongaas aan te bevelen. Aan gelaat, handen, armen enz. zullen grootere snijwonden door een arts meestal met een paar pennetjes (agraves) gehecht worden, een eenvoudige snelle methode.

Valt een jongen een paar open knieën (meestal bloeden zulke wonden weinig) dan is het het beste de wondvlakte even aan te stippen met wat iodium-tinctuur (of een 2 % mercurochroom oplossing) en haar daarna niet te bedekken, maar op te laten drogen. Ten eerste bevordert dit de genezing, ten tweede is het van een paedagogisch standpunt bezien hèt middel om hem tot zoolang van het verder spelen en vallen terug te houden.

Prikwonden (naald, vijlpunt, haakpen enz.) bloeden meestal weinig of niet, doen destemeer pijn. Zij behoeven voorloopig geen behandeling, maar zijn nog weleens het begin van een ontsteking in de omgeving, doordat het nauwe steekkanaal geen voldoende afvoer van het wondvocht toelaat. Hoofdwonden bloeden meestal sterk, doordat zij neiging vertoonen tot „gapen” (een gevolg van spanning en in de hoofdhuid). Als voorloopige hulp kan men

er een prop gaas, desnoods een schoone zakdoek uit de kast stevig opbinden met een das om het geheele hoofd (zie bij verbandleer). Is het een zichtbare wond in het gelaat dan is het zaak haar oordeelkundig te laten hechten daar wonden, die genezen zonder dat de randen tegen elkaar liggen of gebracht worden, beslist duidelijke litteekens geven.

Of een wond „bespiet”, „geïnfecteerd” is, valt in het begin hoogstens te vermoeden, nooit echter zeker te zeggen. In het algemeen valt het mee, als men bedenkt hoe ontelbare malen men zich niet in den vinger prikt of snijdt, en hoe zelden de zoo gevreesde bloedvergiftiging (zie aldaar) naar verhouding optreedt.

Een roestige spijker, een vuile pen blijken in de practijk minder gevaarlijk te zijn dan straatvuil. Verwondingen met een beitel schijnen merkwaardiger wijze nogal eens meerderemalen kwade gevolgen te hebben. Van belang is het ook om te weten dat schaafwonden, vooral op straat opgedaan, (verkeersongevallen!) met recht in kwaden reuk staan; een sterk bloedende wond geldt trouwens algemeen als zichzelf „zuiverend”. Om daarvoor een wond flink uit te knijpen

Sluiten