Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wondbehandeling

Wondbehandeling

is zeker niet geoorloofd! Men £ kneedt er eerder het vuil mee 1 naar binnen. (De wetenschap s beschikt over de middelen om ( een vochtstroom van binnen 1 uit de weefsels naar buiten toe 1 op te wekken zonder bloeden i en zonder knijpen; zij zijn veel ’ toegepast in den oorlog bij de 1 vele groote sterk-besmette won- 1 den, en bestonden voornamelijk uit het bedekken van de wonden met geconcentreerde suikeroplossingen e.d. De goede invloed van Perubalsem op zulke wonden is hier ook nauw aan verbonden).

Men heeft te onderscheiden die wondinfecties die, zich van het begin af aan tot de plaats zelf beperken, waardoor dus een zwerende wond, omloop, feit, abcesje enz. ontstaan en die waarbij de z.g.n. plaatselijke reactie gering is en de besmetting zich spoedig voortbewogen heeft in het verdere lichaam. In dit geval komt de „verkeerde stof” in het bloed. Het verschil | ontstaat door de weerstandskracht van het verdere lichaam tegenover het (afhankelijk van den aard der infectie min of meer heftig) binnendringen van de ziektekiemen uit de buitenwereld. Tot de tweede soort behoort vooral de bekende klemziekte (Tetanus), die wel haast steeds slechts als al-

gemeene infectie voorkomt. Natuurlijk kan uit de eerste soort wondinfectie de tweede ontstaan na korter of langere tijd. Vooral als de afvoer van het wondsecreet niet voldoende is, is dit het geval. Men ziet dan van de oorspronkelijke wond uit de beruchte roode strepen gaan. De lympheklieren in de buurt zwellen op en gaan pijn doen. Teruggang is dan nog zeer wel mogelijk; ook een lichte temperatuursverhooging is, hoewel een waarschuwing, nog geen alarm. Bij de echte bloedvergiftiging, die dan als derde stadium beschouwd zou kunnen worden, treedt meestal zeer hooge koorts op met sterke stijgingen en dalingen.

Het verloop van een plaatselijk beperkt blijvende infectie is meestal als volgt: na een paar dagen, doorgaans als het wondje al dicht is, gaat de plaats weer pijn doen, zwelt op, wordt i rood, is pijnlijk bij druk,

1 en gaat kloppen. Deze ver■ schijnsel en nemen gewoonlijk 1 snel toe. Zij wijzen op een i reactie van de omgeving op E dingen, die niet in ons lichaam 1 thuis hooren en mogen worden - beschouwd als een poging om t op den duur het ongewenschte ; te verwijderen.

1 Al spoedig treedt er verwee-1 king op in het aldus ont-

Sluiten