Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zenuwachtigheid

Zenuwachtigheid

abnormaal versterkte gewaarwordingen te vernieuwen, óf den mensch een zoodanigen „steun” te geven, dat hij ze kan verdragen.

Bekend zijn: een champagnekuur, het Mothersill, Vazano, Peremesin, Naufyn en vele andere; het zwachtelen van den geheelen buik, het gaan liggen bij de minste voorbode naar voren gebogen, het gaan staan met iets naar vorengebogen hoofd, de armen naar voren gekruist onder het voorhoofd enz. Algemeen geldende regelen of onfeilbare geneesmiddelen bestaan er zeker niet. Opmerkelijk is het dat, zoodra er eenig gevaar dreigt, vrijwel steeds, tot zelfs de zwaarste patiënten toe, opeens niets meer van hun kwaal bespeuren. Zenuwachtigheid. Men heeft dikwijls de voorstelling, dat zenuwachtige menschen andere zenuwen hebben dan „gewone” menschen. „Last van m’n zenuwen” of de „zenuwen zijn me de baas” zijn daarvan de gebruikelijke uitdrukkingswijzen. Beter en dichter bij de waarheid zou het zijn indien de betreffende de overgevoeligheid, het gebrek aan beheersching in zijn zieleleven meer op den voorgrond zou stellen, de zenuwen spelen geen andere rol dan de waarneming mogelijk te maken.

Op den één maken de gebeurtenissen in de buitenwereld echter een veel intensiever en indruk dan op den ander. De eerste ondergaat veel meer invloeden, belangrijke en onbelangrijke. Juist dit gebrek aan perspectief in de waarnemingswereld maakt dat de betreffende op den duur voor alles vrijwel ontvankelijk is en het bekende onrustige in zijn doen en laten kan krijgen. Niet altijd hoeft dit zich naar buiten te vertoonen. Vele op deze wijze overgevoelige naturen lijken naar buiten rustig. De volksmond spreekt dan van „stille zenuwen”, die kwader zijn dan de „drukke”.

De hier beschreven zieletoestanden brengen een grootere aandacht ook voor de gewaarwordingen uit het eigen lichaam met zich mee. Deze aandacht nu kan meer op den voorgrond treden naar gelang van het karakter van de betreffende en tot angsttoestanden voeren tegenover ziektegevaren e. d. Men nadert hier het beeld der neurasthenie (letterlijk: zwakte van het zenuwstelsel). Bij de geringste symptomen vreezen dezulken de ergste ziekten te hebben.

Het is ook te begrijpen, dat er twee wegen zijn om een oplossing voor deze toestanden te vinden. Ten eerste kan men

Sluiten