Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziekenverpleging

Ziekte (vallende)

7 Een van de belangrijkste op- van den persoon op zekeren gaven van de verpleging is het tijd door een vreemden geest bezorgen voor een glad onder- zit genomen werd, wat hem laken met het oog op door- ter aarde deed storten, voor een liggen (zie aldaar). Zorg, indien korten tijd bewusteloos maakte noodig, tijdig voor een wind- enin een kramptoestand brac t.

Het ziektebeeld moet dus al zeer

8 Een kamerscherm is, ook oud zijn.

met het oog op het „luchten” Men onderscheidt tegenwoordig van de ziekenkamer, een bijna de echte (meest) aangeboren onmisbaar meubelstuk. vallende ziekte (epilepsie) van

o Boven de ziekenkamer moe- den aangeworven vorm, waarbij ten de rustigste huisgenooten een of andere hersenziekte, wonen gezwel, ontsteking, litteeken-

xo De meeste zieken krijgen vorming na kwetsuren als reden veel te veel bezoek. Ook niet- bekend is.

pratend bezoek „vult” de De „echte” vorm hoeft met dajLmer delijk uit te breken na de ge¬

il Zieken moeten evenals boorte; het komt voor dat de kinderen niet verwend worden, eerste aanval pas na het 20e Dit wil zeggen dat men, ingeval jaar optreedt, een zieke al beklagenswaardig De aanvallen verloopen is dit niet naar waarde com- volgt: een oogenblik lang zijn pénseert door hem alle „opvoe- de patiënten nog wel eemgszins ding door het leven” te ont- bij kennis maar hebben geen houden. macht meer over hun uitingen,

12 Bewaar de thermometer in de oogen staan star, zij kunnen een glas water. Leg de, als niet meer spreken. Dit stadium tongspatel („voor de keel”) ge- duurt vaak een onderdeel van bruikte lepel niet zoo maar op een seconde; daarop verliest tafel, maar zet hem ook (omge- de patiënt het bewustzijn gekeerd !) in een glas water. heel, hij stort ter aarde, vandaar

13 Houdt voor den dokter de naam vallende ziekte; er

altijd een handdoek en zeep treedt dan een oogenblik (3 tot

rge(j 5 seconden) van algeheele stijve

Ziekte (vallende). Morbus kramp op, het hoofd wordt sacer, heilige ziekte, zei men vaak opzij gedraaid evenals de in oude tijden, en stelde zich oogen. Daarop komt de heftige voor dat van het lichaam schuddende kramp, waarbij vrij-

Sluiten