Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziekte (vallende)

Ziekte (Vierde)

wel alle spieren meedoen en waarbij er gevaar bestaat voor verwonding van de blindelingsom zich heen slaande ledematen.

De tong is vaak tusschen de kaak geklemd wat ook tot een bloedige verwonding kan leiden. Het schuim komt op den mond te staan. Omdat het middenrif en de ademhalingsspieren ook schokken, vindt er geen gewone ademhaling plaats zoodat de patiënt zeer blauw wordt. Na 3 è 4 minuten, soms korter, wordt de kramp minder en houdt tenslotte geheel op; de ademhaling gaat weer rustiger en de kleur wordt weer normaal. Een enkele maal vertoont de patiënt braakneigingen. Soms wordt deze geheel wakker (dikwijls met heftige hoofdpijn); soms ook gaat de aanval meteen over in een diepen slaap. Wenken voor de practijk:

Er zijn patiënten, die den aanval voelen aankomen en zich van te voren kunnen verzekeren door dan te gaan liggen. Vele hebben dat niet, en vallen neer op elk mogelijk oogenblik. Het spreekt vanzelf dat men deze nooit kan toestaan een voertuig, fiets, auto enz. te berijden of te besturen.

Maakt men een aanval mee op straat of elders, dan is het van belang er op te letten dat de

tong niet tusschen de tanden geklemd zit. Men kan zoo noodig een stukje hout (potlood desnoods) tusschen de tanden steken. Tevens lette men erop dat de persoon bij het om zich heen slaan (ook het hoofd zelf schudt mee) niet kan verwonden dus: iets zachts onder het hoofd, voorwerp uit de buurt. Zoolang de krampen er zijn, de patiënt rustig laten liggen ; er is op dat oogenblik toch niets aan te doen. Pas vervoeren na geheelen terugkeer der rust. Het komt voor dat de patiënten na afloop schijnbaar weer geheel goed zijn, doch in werkelijkheid in een soort droomtoestand, schijn-wakker, zijn (te vergelijken met een slaapwandelaar), in welken toestand zij de zonderlingste dingen kunnen ondernemen; zij mogen dus erna nooit alléén naar huis gaan.

Ziekte (Vierde). De vierde ziekte, zoogenaamd omdat zij met roodvonk, mazelen en rooden hond een „quartet” vormt, is een acute infectieziekte, die zeer onschuldig pleegt te verloopen en het best met een lichte roodvonk te vergelijken is (evenals roode hond op mazelen gelijkt). Het is de vraag of men werkelijk van een aparte ziekte kan spreken.

Er zijn zooveel onduidelijke gevallen van roodvonk en maze-

21

Sluiten