Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zomersproeten

Zonnebrand

kingen (o.a. op het gebied der in- Zonnebrand. Bij brandwonterne secretie) schijnen te pleiten, den is ook de verbranding door Zomersproeten. Vooral de zon vermeld. Wanneer men menschen met een blanke huid zich ervoor wil vrijwaren, moet (roodharigen !) neigen er zeer men zeer langzaam aan de zon na. Zij komen vooral om den wennen. De eerste dag slechts neuswortel heen voor op neus, enkele minuten ! Of het te veel voorhoofd en wangen. Soms geweest is merkt men pas uren op de armen, de handen, soms later. ... ,

zelfs op den buik! Een vochtige huid verbrandt

Men beschouwt ze gewoonlijk erger. Men spreekt van „waterals toevallige, lastige vlekjes, druppels die evenzoovele lensdie er evengoed niet konden zijn. jes” zijn. Iedere schooljongen, De middelen ertegen zijn legio, die weet, dat men een »bra£d' „Een recidief is niet uitgeslo- glas” op een afstand van het ten”, in gewone termen: „ze papier moet houden om effect komen toch weer terug”. te hebben, kan deze nonsens

Begrijpelijk is het, dat in een weerleggen. Het gaat om een tijd die aan poeder, lippenstift chemischen (scheikundigen) men rimpelverwijdering doet, het vloed van het zonnelicht, welke gevoel voor een karakteristiek door vocht versterkt wordt zoouiterlijk verdwenen is. Anders als de meeste chemische pro-

zou men niet zoo bang zijn, ook cessen).

zomersproeten als bij de gelaats- Zonnesteek. Een zonne uitdrukking behoorend op te steek ontstaat door direkte ™-

werking van de zonnewarmte

]De vraag is, of het zelfstandige op het lichaam, met name op de pigmentvlekjes zijn, of dat er hersenen.’Vandaar dat 1nivartoch een soort pigment (= kleur- mere streken menschen, die met stof)-verschuiving plaats vindt, aan de hitte, waardoor zomersproeten ver- voorwaardelijk aan het dragen want zouden zijn met de groote van een zonnehelm gebonden

bruine grillige vlekken, naast zijn!

zeer blLke huidplekken die Voorboden van het.gvaar^n men met vitiligo betitelt en hoofdpijn, duizeligheid, flikke “ooral op lateren leeftijd bij ringen voor de oogen, oorden vrouwen ^zich nogal eens ont- e. d Dan d»peJ*w°£e-

wikkelen, soms ook aange- loosheid met krampen Het boren voorkomen. gelaat is rood, de pols snel,

Sluiten