Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONBLOEDIGE WERELDREVOLUTIE.

Nooit zullen oorlogen, revoluties en bloedige gevechten ophouden, nooit zal er wereldvrede, het zoo gewichtige wereldgeweten en wereldgerecht zijn, als niet algemeen het Recht op Leven wordt ingevoerd, d.w.z. het recht, dat een ieder van de wieg tot het graf op een voldoende hoeveelheid voedsel, warmte, ruimte om te wonen, verpleging bij ziekte, kortom op een menschwaardig bestaan heeft. De taak van den Staat is dus hetzij werk te verschaffen, hetzij het leven in voldoenden vorm te waarborgen voor diegenen, die bewijsbaar in nood komen, geen werk meer vinden of niet meer kunnen werken, wat heden in theorie alleen maar gedeeltelijk bestaat en in de practijk slechts op zeer onvoldoende wijze wordt gehandhaafd.

Wie de geschiedenis van de laatste twee duizend jaar leest, moet toch inzien, dat de oorlogen niet uitgeroeid kunnen worden, als wij de bestaande, steeds weer verkeerde wijze van regeeren als grondslag houden, en dat alleen een eenvoudige maatregel, waarvan het resultaat zoowel diepgaand als voordeelig is, namelijk de algemeené verklaring van het Recht op Leven met haar gunstige gevolgen de menschheid kan redden. Deze wending moet eenmaal beslist en onvermijdelijk als een natuurwet komen. Op het eerste gezicht lijkt dit een utopie te zijn. De eerste vragen en bedenkingen daartegen zijn steeds dezelfde: Wie betaalt dat! vraagt men. De menschen zullen niet meer arbeiden, meent men. In werkelijkheid kost het doorvoeren hiervan volstrekt niets, integendeel er worden ontzaglijke waarden bespaard, want er zullen dan noch oorlogen noch revoluties kunnen uitbreken; honderden milliarden waardeverminderingen vallen weg, alleen de belastingen worden anders gebruikt; het is slechts een verandering van het systeem van verdeelen. De voorwaarde hiervoor is weliswaar, dat de geestdrift in de eerste plaats

Sluiten