Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één of twee jaren niet, dan kan het E. o. L. als schijndood beschouwd worden, want als het moorden en branden in Europa weer over de aarde gaat, en de moeders weer hun zonen voor waanzinnige Ideeën moeten afstaan en vele steden in puin zullen liggen, dat de vrouwen en alles wat leeft begraven heeft, die een vreeselijke dood gestorven zijn, dan zal menig mensch weer aan het E. o. L. denken en men zal opnieuw probeeren door het E. o. L. de menschheid te redden. Dan zullen de menschen, die bij ons van meening zijn: kom, kom, dat zal wel losloopen, in de laatste honderd jaar hebben wij nooit oorlog gehad, inzien, dat wij allen onze beurt krijgen, vooral landen met koloniën, die dikwijls verschillende verplichtingen op zich hebben genomen zonder over de gevaren te denken. Ook voor degenen, die 't E. o. L. voor een te ideale wereld houden, verwijs ik naar de laatste voorafgaande beschouwing, om te beginnen een gedachte van zich te werpen omdat zij te ideaal is, is een ouderwetsche verkeerde en elkander nageprate meening, en de mensch moet trachten daarvan af te komen. Wat deze menschen voor te ideale toestanden hóuden, is verder niets als de eerste schrede om de ergste, vreeselijkste, ruwste toestanden te doen verdwijnen door het E. o. L. en dan verder daarop relatief ideale toestanden te bouwen om hooger staande menschen te krijgen.

De verbetering van de wereld, die ons tot blijvend nut zal kunnen zijn, mag nooit, zooals tot nu toe, door bloedvergieten worden afgedwongen, zij kan slechts vrijwillig worden aangenomen, doordat het grootste gedeelte van de menschheid de bedoelde omwenteling voor de eenig juiste houdt. Dit „onbloedige" is onbetwistbaar de eerste voorwaarde voor een bruikbare en blijvende verbetering van de wereld en dit kan alleen daarom door het R. o. L. worden bereikt, omdat onze hoofdfouten, waaraan steeds alles schipbreuk lijdt, worden opgeheven en geen mensch aangevallen wordt.

Zeker, onze voorvaders hebben speciaal in een land een bloedige revolutie medegemaakt, waarbij volgens ongehoorde, meedoogenlooze wetten en handelwijzen het volk werd behandeld, destijds, toen men de menschenrechten met voeten trad, waarbij door kortzichtige domheid verblinde hoogstaande menschen hun macht verloren; maar het geheel was

Sluiten