Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vromen zijn het er zeker mede eens en atheïst en vrijdenker zullen er niets tegen hebben, omdat wij ei den nadruk op leggen, dat bij het R. o. L., hetzij men vroom is of een atheïst, dit de particuliere zaak van het lid blijft, evenals welke godsdienst men belydt. Het gaat trouwens om zeer begrijpelijke geboden, die de grondslagen van het R. o. L. vormen. Gij zult niet stelen (ik meen daarmede: geen landen en volken door oorlogen afnemen). Gij zult niet dooden, (waarmede ik bedoel, dat men geen oorlogen mag voeren om iets te veroveren). Gij zult geen valsche getuigenis geven; en moet dit beteekenen, dat de politiek oprecht is en op waarheid berust, geen geheime politiek is. Het R. o. L. mengt zich direct noch indirect in religieuze aangelegenheden, maar waarborgt zooals heden de vrijheid van geloof.

De invoering van het R. o. L. eischt natuurlijk het afstand doen van veel oude pruikenboel en gewoonten. Menigeen zal dit moeilijk vallen en men zal met statistieken en al het mogelijke andere materiaal trachten te bewijzen, dat het R. o. L. practisch onmogelijk en volksoeconomisch en technisch niet door te voeren is, te kinderachtig en te eenvoudig is om nuttig te zijn. Maar in het algemeen zal toch de geestdrift het overwicht hebben; vele zullen voelen, dat als zij het R. o. L. hebben begrepen, dat zij uit den storm in veilige haven komen. Wij zijn immers allen zoo moe, zoo verkniesd, zoo verarmd, zooveel ongeluk hebben wij doorgemaakt — denken wij alleen maar aan de lieve dooden, gelijk van welke natie, die voor een hersenschim doelloos werden afgeslacht, gekweld, en gemarteld, rechtstreeks of door verwondingen en ziekten. Deze oorlog was een vreeselijk natuurverschijnsel en na ieder ander natuurverschijnsel om maar iets te noemen na een aardbeving of ook b.v. bij een schipbreuk worden menschen in den nood in hun geheele samenstel zachter en meer geneigd om den reddenden stroohalm te grijpen. Laat het Recht op Leven deze laatste reddende stroohalm zijn.

De tegenwoordige crisis lijkt menigeen ongunstig om het R. o. L. in te voeren, niettegenstaande dit is de tijd in werkelijkheid gunstig om aanhangers te krijgen, omdat wij heden ten dage weer op een kruitvat zitten en in gevaar zijn, en wanneer er een begin zou worden gemaakt, al was het

Sluiten