Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien van vrouwen. In onze landen hebben de engeltjesmaaksters, die zuigelingen met zure melk en dergelijke middelen uit de wereld helpen, deze rol overgenomen. Het R. o. L. zou dit en nog veel andere misdaden onmogelijk maken. Evenmin zullen de wilden dan de oude mannen mogen doodslaan; daarvoor zullen wereldrecht en wereldgeweten zorgen.

Een bijzonder hoofdstuk vormen gelukkig in zeldzame gevallen, ook de particuliere zenuwinrichtingen. De al te verstandige menschen weten zeker, dat het volkomen uitgesloten is, om gezonde menschen in een particuliere inrichting gevangen te houden. Belachelijk om aan zulke sprookjes te gelooven! Waarvoor heeft men dan wetten? Er zijn een massa mooie wetten: tot bescherming van den ouderdom, van het leven, van de armen, van de zieken. Volgens theorie zou alles in orde zijn. Menschen, die geen geldelijke zorgen hebben, die de ellende niet zien en in hun rust, hun gemakzucht niet gestoord willen worden, kunnen met zulke inzichten genoegen nemen, maar de werkelijkheid ziet er eenigszins anders uit. Ik zelf heb bij nacht in een ander land een jongen man uit een gesloten particulier sanatorium gehaald, die daarna nog vijftien jaar tot zijn dood een zeer voorname betrekking in ons land heeft vervuld. In een dergelijk geval ging het om een zeer vermogende dame, die verliefd was op een armen jongen en naar men zei leed aan „moral insanity" (een zeer eenvoudige en zeer rekbare bewering). Ook deze heeft nog vele jaren als normaal mensch en als gelukkige moeder geleefd, nadat zij bevrijd was uit de inrichting. Wanneer ik zelf twee zulke gevallen van begin tot einde meemaakte, dan is het nauwelijks aan te nemen, dat dit de twee eenige gevallen op de wereld zouden zijn. Dergelijke gevallen van geweld zijn in Staatskrankzinnigengestichten natuurlijk onmogelijk, omdat er altijd verscheiden betrouwbare doktoren aanwezig zijn, en de factor van het persoonlijk voordeel wegvalt.

Auto's en vliegmachines brengen een steeds stijgend getal afschuwelijke ongelukken. Ofschoon zij producten van onze doellooze onrust zijn, moet men toegeven, dat de auto's in veel opzichten groote winst voor ons zijn, voornamelijk ook voor de brandweer, doktoren, ziekenvervoer, enz. voor welke echter bijzonder luide en speciaal te onderkennen toon

Sluiten