Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(claxon) verplichtend zou moeten zijn. Zoo lang er niet overal autostrada zijn, zoo lang men in de steden, dorpen en op smalle wegen de snelheid niet beter regelt, zoo lang zal deze schrik van den weg zijn vele offers eischen. Zeker, tijd is geld, maar tegenwoordig dikwijls gepaard met dood en verminking. De waarde van vliegtuigen zie ik tot heden niet in, misschien wordt het beter, als er een nieuw, ongevaarlijk systeem wordt ontdekt, waarbij de groote hoogte wegvalt en opstijgen en dalen veel eenvoudiger wordt. Tot nu toe zijn de aeroplanen meestal alleen maar moordwerktuigen in de grootste volmaaktheid om ons te vernietigen.

Laten wij ook niet de tijdperken van verarming vergeten, die na vele oorlogen optreden, en waarvan de lichamelijke en ziele-uitwerking op de menschheid verwoestend is en een onnoemelijk aantal zelfmoorden tengevolge hebben. Zulke verschrikkingen, waarvan als laatste nog het sterven zelf genoemd kan worden, zijn er nog vele. Zij bewijzen, dat het leven onder de thans gegeven omstandigheden niet bepaald begeerenswaard is. De mensch schijnt tot heden over het geheel een mislukte poging van de natuur te zijn, en zou dit niet de eerste keer zijn, dat dit gebeurt in de natuurgeschiedenis. Haar talrijke innerlijke conflicten en afgronden wijzen hier duidelijk op. Voor de natuur zijn wij misschien zoo iets als een „enfant terrible", welks binnendringen in haar geheimen zij alleen al uit zucht tot zelfbehoud niet langer wil dulden of automatisch daartoe gedwongen is. Zij is misschien reeds van plan om ons uit te roeien, waarvoor de laatste oorlog alleen al een bewijs zou zijn. Het is geen toeval, maar het is ons brein, waaraan wij het directe en indirecte verlies van 20 tot 25 millioen menschen waarschijnlijk meer, en daardoor de ontzaglijke waardevermindering van de reëele waarden, van de moraal en van het beste menschenmateriaal te danken hebben.

Wanneer onze wetenschappelijke proeven niet onder wettelijke controle komen, kunnen planetarische storingen optreden, waardoor al het leven op aarde wordt vernietigd. Toen Röntgen de X-stralen vond, kende hij de eigenschappen van deze stralen volstrekt niet. Het is dus absoluut mogelijk dat iemand op een goeden dag stralen uitvindt, waardoor de atmospheer ontleed, bestanddeelen tot een ontploffing, en een

Sluiten